Thủ tục chuyển đổi MST cá nhân gây phiền toái cho người dân

Thủ tục chuyển đổi MST cá nhân gây phiền toái cho người dân

Việc chuyển đổi mã số thuế cá nhân đang gây khó khăn và tốn thời gian cho người dân. Chuyên gia đề xuất cơ quan thuế nên tăng cường thủ tục online để giảm bớt phiền toái cho người dân.

Thủ tục chuyển đổi mã số thuế cá nhân đang gây phiền toái cho người dân

Ngành thuế đang tiến hành rà soát và làm sạch dữ liệu mã số thuế (MST) cá nhân. Tuy nhiên, việc chuyển đổi MST đang gây khó khăn và tốn thời gian cho người dân. Điều này đòi hỏi cơ quan thuế cần tăng cường thủ tục online để giảm bớt phiền toái cho người dân.

Vướng mắc trong việc chuyển đổi MST cá nhân

Theo quy định của ngành thuế, mỗi người dân chỉ được sử dụng một MST. Tuy nhiên, trong quá trình khai thuế, người dân gặp nhiều vướng mắc. Có nhiều trường hợp người già được con kê khai là người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, khi mua sắm tài sản như xe máy, lại phát sinh tờ khai thuế và phải làm thủ tục chuyển đổi MST. Điều này gây mất thời gian và công sức cho người dân.

Nguyện vọng của người dân

Người dân đề xuất cơ quan thuế nên tăng cường thủ tục online để giảm bớt phiền toái cho người dân. Việc này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình làm thủ tục. Đồng thời, cơ quan thuế cũng nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc chuyển đổi MST cá nhân.

Đang rà soát, làm sạch mã số thuế cá nhân

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiến hành rà soát và làm sạch dữ liệu về thuế. Đồng thời, cơ quan này cũng đang thực hiện việc đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mục tiêu của việc này là đảm bảo mỗi cá nhân chỉ được cấp một MST duy nhất và người phụ thuộc của cá nhân được cấp MST để phục vụ giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đề xuất của chuyên gia

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đề xuất cơ quan thuế nên tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình làm thủ tục. Ông đề xuất cơ quan thuế nên hướng dẫn và tạo điều kiện cho người dân làm thủ tục chuyển đổi MST thông qua thủ tục online trên internet. Điều này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức.

Tổng kết

Việc chuyển đổi mã số thuế cá nhân đang gây phiền toái cho người dân. Để giảm bớt khó khăn và tốn thời gian cho người dân, cơ quan thuế cần tăng cường thủ tục online và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi MST. Điều này sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí.

[question] Quy định của ngành thuế về mã số thuế cá nhân như thế nào?,Tổng cục Thuế đang thực hiện công tác gì để đảm bảo mã số thuế cá nhân của người dân?