Thủ tướng chỉ đạo 6 nội dung quan trọng trong điều hành kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ đạo 6 nội dung quan trọng trong điều hành kinh tế - xã hội

Thủ tướng chỉ đạo 6 nội dung quan trọng trong điều hành kinh tế - xã hội

Cân bằng lãi suất và tỉ giá

Tăng trưởng tổng cung - tổng cầu

Chính sách tiền tệ và tài khoá

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Thúc đẩy xuất khẩu

Cải cách thủ tục hành chính

[question] Tình hình kinh tế-xã hội tháng 7 so với tháng 6 như thế nào?,Các ngành nghề chính đã phục hồi tốt trong tháng 7 là gì?