Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu thông tin về rào cản mới của châu Âu đối với ngành dệt may

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu thông tin về rào cản mới của châu Âu đối với ngành dệt may

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu thông tin về rào cản mới của châu Âu đối với ngành dệt may

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin về việc châu Âu áp đặt thêm rào cản đối với ngành dệt may và đề xuất giải pháp triển khai phù hợp.

Ngày 27/7/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 5694/VPCP-CN, đề cập đến thông tin phản ánh về việc châu Âu áp đặt thêm rào cản đối với ngành dệt may. Theo thông tin báo chí ngày 20/7/2023, châu Âu đã đưa ra quy tắc bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất dệt may phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm dệt may và hỗ trợ quản lý bền vững rác thải dệt may trên khắp châu Âu.

Đáp ứng với thông tin trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin này và xây dựng giải pháp triển khai phù hợp. Ông Phạm Minh Chính dự kiến sẽ nhận báo cáo từ Bộ Công Thương trong tháng 8/2023.

Ông/Bà Phạm Minh Chính cho biết, "Việc châu Âu áp đặt thêm rào cản đối với ngành dệt may là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành. Chúng ta cần nghiên cứu kỹ thông tin này để đưa ra giải pháp phù hợp, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành dệt may."

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc châu Âu áp đặt rào cản đối với ngành dệt may có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu và cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường này. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ về quy tắc mới và thực hiện các biện pháp cần thiết để tuân thủ quy định.

Theo một số chuyên gia, để đối phó với rào cản mới của châu Âu, các doanh nghiệp trong ngành dệt may cần tăng cường nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tuân thủ các quy tắc về quản lý môi trường và quản lý rác thải. Đồng thời, cần tìm kiếm các thị trường mới và đa dạng hóa nguồn cung ứng để giảm thiểu rủi ro từ việc phụ thuộc quá nhiều vào thị trường châu Âu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từ đó nâng cao sức cạnh tranh và giữ vững thị trường xuất khẩu.

Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững và vượt qua các rào cản mới, các doanh nghiệp cần đồng lòng hợp tác và tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Trên thực tế, việc châu Âu áp đặt rào cản đối với ngành dệt may không chỉ là một thách thức mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp nâng cao chất lượng và cạnh tranh. Qua việc tuân thủ quy tắc mới và đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, ngành dệt may Việt Nam có thể tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thị trường châu Âu và các thị trường khác trên thế giới.

Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hy vọng rằng Bộ Công Thương sẽ nhanh chóng nghiên cứu và đưa ra giải pháp triển khai phù hợp, giúp ngành dệt may Việt Nam vượt qua thách thức này và tiếp tục phát triển trong tương lai.

[question] Rào cản nào mà châu Âu đã áp đặt với ngành dệt may?,Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu thông tin và xây dựng giải pháp như thế nào?