Thủ tướng đề xuất 5 nhóm biện pháp để đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm biện pháp để đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm biện pháp để đối phó với khủng hoảng toàn cầu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất năm nhóm biện pháp quan trọng để đối phó với những yếu tố khủng hoảng trên thế giới trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Lấy sự chân thành, củng cố lòng tin làm tiền đề:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng sự chân thành và lòng tin là những yếu tố quan trọng để xây dựng một cộng đồng quốc tế đoàn kết. Các quốc gia, đặc biệt là các nước lớn, cần đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và lan tỏa sự chân thành và trách nhiệm.

Thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế:

Thủ tướng Chính phủ đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương và Liên Hợp Quốc trong thúc đẩy đoàn kết và hợp tác quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thay cho đối đầu và hợp tác thay cho cô lập.

Đặt người dân làm trung tâm:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của người dân trong quá trình phát triển bền vững. Các chính sách và hành động cần đặt người dân làm trung tâm, là mục tiêu, chủ thể, động lực và nguồn lực của sự phát triển.

Giải pháp tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội:

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thúc đẩy các giải pháp tổng thể về kinh tế, chính trị, xã hội để đảm bảo ổn định, an ninh và an toàn. Điều này bao gồm xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc giảm bớt các rào cản thương mại và tăng cường các hiệp định thương mại tự do.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực:

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cao việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Ông nhấn mạnh vai trò của tự lực, tự cường và khuyến khích các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển được hỗ trợ về tài chính, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và quản trị điều phối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kết thúc bài phát biểu với cam kết của Việt Nam trong việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ông cũng cam kết đóng góp mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn nữa vào các ưu tiên của Liên Hợp Quốc, bao gồm việc đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 và đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận được sự chúc mừng và đánh giá cao từ cộng đồng quốc tế về vai trò và đóng góp tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển toàn cầu.

[question] Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề xuất những gì để đối phó với yếu tố khủng hoảng trên thế giới?,Việt Nam cam kết đóng góp vào các ưu tiên của Liên Hợp Quốc như thế nào?