Thủ tướng kêu gọi tập trung triển khai 8 nội dung quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi các bộ trưởng và trưởng ngành tập trung triển khai 8 nội dung quan trọng nhằm xây dựng và hoàn thiện thể chế, bao gồm tăng cường vai trò người đứng đầu và kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

Thủ tướng kêu gọi tập trung triển khai 8 nội dung quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện thể chế

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 của Chính phủ vào chiều ngày 24/8. Tại phiên họp này, Thủ tướng đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và người thân của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về sự mất mát và đau thương không thể bù đắp được.

Trong phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về 4 dự án luật quan trọng bao gồm Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Những dự án luật này có nhiều nội dung khó, phức tạp, tác động lớn và sức lan tỏa cao, được các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị và nghiêm túc tiếp thu ý kiến trong thời gian qua.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu triển khai đường lối Đại hội XIII của Đảng về 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chính phủ và các bộ, ngành đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực trong 8 tháng đầu năm.

Trong khoảng thời gian đó, Chính phủ đã tổ chức 7 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến về 11 đề nghị xây dựng luật, 14 dự án luật, 9 nội dung quan trọng khác và ban hành gần 100 văn bản quy phạm pháp luật.

Tăng cường vai trò người đứng đầu

Đảm bảo vai trò lãnh đạo của các cấp lãnh đạo trong xây dựng pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của họ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng pháp luật thông qua việc quán triệt, cụ thể hóa và hiện thực hóa các chủ trương của Đảng.

Xây dựng các quy định pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiện nay

Đề xuất xử lý những vấn đề mới, chưa có tiền lệ và xuất hiện rất nhanh để thích ứng với tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, hiệu quả và huy động nguồn lực cho phát triển.

Đầu tư công sức, nguồn lực, thời gian cho xây dựng thể chế

Bổ sung và nâng cao chất lượng cán bộ để đảm bảo hiệu quả trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Đổi mới quy trình

Cần làm rõ những nội dung cần kế thừa và loại bỏ những quy định không còn giá trị và phù hợp với thực tiễn. Tăng cường phân cấp phân quyền và cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cán bộ và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát để phòng chống tham nhũng và tiêu cực lãng phí.

Sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các quy định pháp luật cần thiết Cắt giảm và tăng cường nguồn lực

Phân tích rõ nguồn lực để đảm bảo phù hợp với luật pháp và các chủ trương của Đảng. Các cơ quan cần tiếp thu và giải trình nghiêm túc theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đảm bảo sự tham gia của nhân dân và các đối tượng tác động

Xây dựng thể chế phải lấy ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học và người hoạt động thực tiễn. Các cơ quan soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị để hoàn thiện nhiệm vụ đã được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế phải được tham khảo ý kiến của nhân dân, các chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế, nhưng cần áp dụng sáng tạo trong điều kiện Việt Nam. Các cơ quan soạn thảo phải phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị để đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuyên truyền chính sách để tạo sự đồng thuận và thống nhất.

[question] Thủ tướng đã nhấn mạnh những nội dung nào trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế?,Những yêu cầu của Thủ tướng đối với việc xây dựng thể chế như thế nào?