Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác và đoàn kết đưa "Con tàu LHQ" đến những chân trời mới, thịnh vượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hợp tác và đoàn kết đưa "Con tàu LHQ" đến những chân trời mới, thịnh vượng

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong việc đưa "Con tàu LHQ" đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn.

Trong buổi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong việc đưa "Con tàu LHQ" đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn.

Ông cho biết rằng Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn và mất mát trong quá khứ, nhưng hiện nay đã biến thù thành bạn, đối đầu thành đối thoại và đối thủ thành đối tác. Việt Nam được xem là hình mẫu của hợp tác và hoà giải sau chiến tranh.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh rằng lòng tin, sự chân thành và đoàn kết là những yếu tố quyết định trong quan hệ quốc tế. Ông nhận định rằng chỉ có lòng tin, sự chân thành và đoàn kết trên phạm vi toàn cầu, với sự củng cố và tham gia tích cực của tất cả các quốc gia, mới giúp chúng ta cùng nhau giải quyết các khó khăn, vượt qua thách thức và thúc đẩy phát triển bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề xuất nhiệm vụ và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trên thế giới là cùng nhau nỗ lực củng cố lòng tin, thực sự chân thành, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy hợp tác đa phương. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mới giúp chúng ta vượt qua các khó khăn toàn cầu, thúc đẩy phát triển bền vững và đặt người dân vào trung tâm của sự phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị cộng đồng quốc tế tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp chính, bao gồm giải pháp toàn cầu và giải pháp toàn dân. Ông nhấn mạnh rằng sự chân thành và lòng tin làm nền tảng cho việc củng cố lòng tin và tăng cường trách nhiệm của các quốc gia. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ cam kết quốc tế, luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, không sử dụng vũ lực và không gây chia rẽ. Ông cũng đề cao vai trò của các nước lớn trong việc vun đắp lòng tin và cam kết hỗ trợ toàn diện cho phát triển toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và chính sách lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực cho sự phát triển bền vững. Ông đề nghị thúc đẩy các giải pháp tổng thể về kinh tế, chính trị và xã hội, bảo đảm ổn định, an ninh và an toàn. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trong buổi phát biểu của mình, Thủ tướng Chính phủ cũng nhắc lại vai trò quan trọng của khu vực Đông Nam Á trong duy trì hòa bình, an ninh và thịnh vượng. Ông khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc duy trì hoà bình, ổn định và tự do hàng hải trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN trong duy trì hòa bình và thịnh vượng khu vực.

Cuối cùng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết thúc phát biểu của mình bằng lời kêu gọi cùng nhau đưa "Con tàu LHQ" đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn. Ông hy vọng rằng sự hợp tác và đoàn kết quốc tế sẽ tiếp tục phát triển và đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả các quốc gia trên thế giới.

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất những giải pháp nào để ứng phó với các thách thức toàn cầu?,Việt Nam sẽ đóng góp vào những ưu tiên nào của LHQ?