Thủ tướng Phạm Minh Chính Kêu Gọi Tăng Cường An Toàn Thông Tin Mạng Trước Mối Đe Dọa Mã Độc

Trước tình hình mã độc tống tiền gia tăng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra công điện khẩn cấp yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tăng cường bảo vệ an toàn thông tin mạng.

Đối Mặt Với Nguy Cơ An Ninh Mạng

Trong bối cảnh tình hình an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 33, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

Yêu Cầu Cụ Thể Từ Thủ Tướng

Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Các lãnh đạo này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ tướng nếu hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của họ không đảm bảo an toàn, dẫn đến sự cố nghiêm trọng.

Trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, Thủ tướng yêu cầu phải kịp thời báo cáo về cơ quan chủ quản, đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố cùng cấp và Cơ quan điều phối quốc gia. Đồng thời, đơn vị gặp sự cố phải tuân thủ sự điều phối ứng cứu sự cố của Cơ quan điều phối quốc gia và các cơ quan chức năng có liên quan.

Kế Hoạch Hành Động Đề Xuất

Bên cạnh những yêu cầu chung, Thủ tướng cũng đặt ra các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ như Giao thông vận tải, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP Hà Nội và TP.HCM. Các Bộ, ngành và địa phương này được yêu cầu hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 100% hệ thống thông tin trong tháng 9, và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ được phê duyệt trong tháng 12.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định kỳ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và loại bỏ các mối nguy hại trên hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp, nhằm đảm bảo an ninh mạng cho Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Nguồn: Báo GenK

[question] Thủ tướng đã yêu cầu hoàn thành phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho bao nhiêu phần trăm hệ thống thông tin?,Các Bộ, ngành và địa phương nào được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng?