Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại kết nối đường cao tốc để tối ưu hóa đầu tư

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại kết nối đường cao tốc để tối ưu hóa đầu tư

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải rà soát việc kết nối đường cao tốc với mạng lưới giao thông để tạo ra không gian phát triển mới và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu đánh giá lại kết nối đường cao tốc để tối ưu hóa đầu tư

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện số 769/CĐ- về việc rà soát kết nối với các tuyến đường cao tốc nhằm tối ưu hóa đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng, địa phương.

Mạng lưới đường cao tốc trên toàn quốc

Mạng lưới đường cao tốc trên toàn quốc đã được đầu tư xây dựng hiệu quả từ cả nguồn lực trung ương và địa phương. Hiện nay, cả nước đã có tổng cộng 1.729 km đường cao tốc và đang tiếp tục triển khai xây dựng các dự án mới. Dự kiến đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường cao tốc trên toàn quốc sẽ đạt 3.000 km.

Mạng lưới đường cao tốc và phát triển kinh tế - xã hội

Mạng lưới đường cao tốc đã và đang tạo ra động lực quan trọng để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp kết nối đường cao tốc với hệ thống đường bộ trên địa bàn chưa được gắn kết và khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế.

Tối ưu hóa đầu tư và đánh giá kết nối

Với mục tiêu tối ưu hóa đầu tư, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương rà soát và hướng dẫn các địa phương tổ chức đánh giá lại việc bố trí các nút giao kết nối giữa đường cao tốc và mạng lưới giao thông địa phương, khu vực. Công việc này nhằm mục đích gắn kết các khu vực đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu du lịch, khu đô thị mới, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế... và hoàn thành trong quý IV năm 2023.

Đề xuất cấp có thẩm quyền và điều chỉnh quy hoạch

Dựa trên kết quả đánh giá, Bộ Giao thông vận tải sẽ nhanh chóng báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền hoặc phối hợp với các địa phương xem xét ưu tiên bố trí vốn và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để đầu tư bổ sung các nút giao cần thiết. Mục tiêu là tối đa hóa hiệu quả đầu tư của các tuyến đường cao tốc, tạo ra không gian phát triển mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khu vực.

Kết nối đồng bộ giữa mạng lưới giao thông địa phương và tuyến đường cao tốc

Trong quá trình thẩm định và trình duyệt các quy hoạch tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được yêu cầu chú trọng đến việc tổ chức không gian phát triển và kết nối đồng bộ, khoa học, hiệu quả giữa mạng lưới giao thông địa phương với các tuyến đường cao tốc.

Đảm bảo kết nối đồng bộ giữa mạng lưới giao thông địa phương và tuyến đường cao tốc

Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo các địa phương điều chỉnh các quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ giữa mạng lưới giao thông địa phương với các tuyến đường cao tốc. Đồng thời, sẽ xây dựng phương án phát triển và khai thác hiệu quả các khu vực nút giao và các không gian phát triển mới liên quan đến các tuyến cao tốc.

Ưu tiên bố trí vốn và huy động nguồn lực

UBND các tỉnh, thành phố cũng được yêu cầu ưu tiên bố trí vốn và chủ động huy động các nguồn lực để đầu tư các tuyến đường địa phương kết nối với tuyến đường cao tốc nhằm tạo ra không gian phát triển mới, đặc biệt là các khu đô thị và khu công nghiệp dịch vụ. Trong quá trình sử dụng và khai thác quỹ đất, cần ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất kinh doanh, tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu, các dự án có tính lan tỏa cao, tạo nguồn thu lâu dài cho địa phương, đồng thời tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân địa phương.

[question] Thủ tướng yêu cầu gì đối với Bộ Giao thông vận tải?,Điều gì được đề cập trong công điện của Thủ tướng?