Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về thiếu điện

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về thiếu điện

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu điện và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm về thiếu điện

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một văn bản mới nhằm đảm bảo cung ứng điện trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Văn bản này đã được gửi đến Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn như EVN, PVN và TKV.

Việc cung ứng điện trong giai đoạn cuối mùa khô năm 2023 đã gặp nhiều khó khăn

Theo văn bản, việc cung ứng điện trong giai đoạn cuối mùa khô năm 2023 đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở miền Bắc, dẫn đến tình trạng thiếu điện cục bộ từ cuối tháng 5 đến ngày 22/6. Dựa trên cuộc họp về đảm bảo cung ứng điện, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu điện và đưa ra biện pháp xử lý phù hợp theo quy định.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu điện

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu điện. Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần căn cứ vào tăng trưởng kinh tế để dự báo nhu cầu điện theo thực tế.

Trách nhiệm chung về chỉ đạo thực hiện kế hoạch cung ứng điện

Trách nhiệm chung về chỉ đạo thực hiện kế hoạch cung ứng điện, vận hành ổn định hệ thống và khắc phục sự cố nguồn điện (đặc biệt là nhiệt điện) trong nước thuộc về Bộ Công Thương. Các tập đoàn như EVN, PVN và TKV sẽ rà soát và cập nhật kế hoạch cung ứng điện, sau đó báo cáo cho Thủ tướng trong tháng 8.

Triển khai dự án đường dây truyền tải điện 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp triển khai các bước chuẩn bị đầu tư và xây dựng dự án đường dây truyền tải điện 500kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối (Hưng Yên). Dự án này cần hoàn thành trong tháng 6/2024 để tăng khả năng truyền tải điện từ Nam ra Bắc.

Giám sát và chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ chỉ đạo và giám sát EVN, TKV và PVN trong việc tăng cường tổ chức, phối hợp thực hiện các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, khí và khắc phục nhanh chóng các sự cố. Đồng thời, việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương cũng được đẩy nhanh tiến độ.

Đảm bảo cung ứng điện ổn định

Trong tình hình thiếu điện hiện nay, việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân liên quan là rất cần thiết để đảm bảo cung ứng điện ổn định cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

[question] Ai là người chịu trách nhiệm chung về chỉ đạo cung ứng điện?,Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch tới Phố Nối cần hoàn thành vào thời gian nào?