Thuế giá trị gia tăng dự kiến giảm 2% từ 1/1/2024

Thuế giá trị gia tăng dự kiến giảm 2% từ 1/1/2024

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế GTGT 2% cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 10% (còn 8%). Điều này dự kiến sẽ giúp giảm thu ngân sách khoảng 4,175 nghìn tỷ đồng/tháng.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước.

Hiểu được tầm quan trọng của việc hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế suất thuế GTGT 2% cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 10%. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dự kiến, chính sách giảm thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, dự kiến sẽ giảm khoảng 25 nghìn tỷ đồng thu ngân sách. Đây là con số đáng chú ý và có thể góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phục hồi kinh tế và phát triển quốc gia.

Ông/Bà [Name], người phát ngôn của Bộ Tài chính, cho biết: "Chúng tôi đánh giá tác động của chính sách và dự kiến sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4,175 nghìn tỷ đồng/tháng. Đây là một con số đáng kể và có thể giúp giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp".

Để thực hiện chính sách giảm thuế này, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý và xây dựng Nghị quyết của Quốc hội. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc quyết định và thực hiện chính sách thuế.

Hiện nay, Luật thuế GTGT quy định hai mức thuế suất là 5% và 10%.

Tuy nhiên, việc giảm thuế suất thuế GTGT 2% cho các nhóm hàng hóa, dịch vụ áp dụng thuế suất 10% sẽ giúp giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông/Bà [Name] của Bộ Tài chính nói: "Chúng tôi hy vọng rằng việc giảm thuế GTGT sẽ giúp kích cầu tiêu dùng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này sẽ góp phần quan trọng vào việc phục hồi kinh tế và đóng góp cho ngân sách nhà nước".

Việc giảm thuế GTGT cũng đồng nghĩa với việc giảm giá trị hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng. Điều này sẽ giúp tăng khả năng tiêu dùng của người dân và thúc đẩy hoạt động mua sắm.

Tuy nhiên, việc giảm thuế GTGT cũng đồng nghĩa với việc giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Do đó, Bộ Tài chính đã đánh giá tác động của chính sách này và chuẩn bị các biện pháp thay thế để đảm bảo nguồn thu ngân sách không bị ảnh hưởng quá lớn.

Việc giảm thuế GTGT là một chính sách quan trọng và có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

[question] Thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm bao nhiêu phần trăm từ ngày 1/1/2024?,Các nhóm hàng hóa và dịch vụ nào không được áp dụng mức thuế suất giảm?