Thuế hoàn trên 127 nghìn tỷ đồng: Cơ quan thuế hoàn thành 68,7% dự toán năm 2023

Thuế hoàn trên 127 nghìn tỷ đồng: Cơ quan thuế hoàn thành 68,7% dự toán năm 2023

Cơ quan thuế đã hoàn thuế GTGT trên 127 nghìn tỷ đồng, đạt 68,7% so với dự toán năm 2023. Cùng với đó, cơ quan thuế cũng đã triển khai nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn và thúc đẩy tốc độ hồi phục kinh tế.

Cơ quan thuế đã hoàn thuế GTGT trên 127.783 tỷ đồng, đạt 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, và bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Đây là kết quả tích cực cho công tác thuế trong thời gian gần đây.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Trong 11 tháng đầu năm 2023, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó có khoảng 106.946 tỷ đồng được gia hạn và khoảng 58.080 tỷ đồng được miễn, giảm. Những chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn và đẩy nhanh tốc độ hồi phục kinh tế trong năm 2023.

Công tác thuế và thu ngân sách Nhà nước

Tính đến tháng 11/2023, cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng. Đồng thời, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 11/2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 124.884 tỷ đồng. Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số thu 11 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022. Thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.023.817 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác kiểm tra, thanh tra và thu nợ thuế

Trong 11 tháng đầu năm 2023, toàn ngành thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022. Kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Thực hiện thu nợ thuế trong tháng 11/2023 ước đạt 3.500 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023 và tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý thuế

Đến ngày 30/11/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là khoảng 5,9 tỷ hóa đơn, trong đó có 1,7 tỷ hóa đơn có mã và hơn 4,2 tỷ hóa đơn không mã. Đã có 37.542 doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Số lượng hóa đơn có mã khởi tại từ máy tính tiền đã vượt hơn 72,7 triệu hóa đơn với tổng số tiền thuế là 4.208 tỷ đồng.

Cùng với đó, ngành thuế đã triển khai tổ chức lựa chọn hóa đơn may mắn và đã trao 3.532 giải thưởng với tổng số tiền là 9,6 tỷ đồng từ đầu năm 2023 đến ngày 30/11/2023.

Triển khai công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Đến ngày 24/11/2023, đã có 74 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 8.020 tỷ đồng, trong đó có 6.820 tỷ đồng khai - nộp trực tiếp qua cổng TTĐT và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay.

Triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý thuế

Cơ quan thuế đang tiến hành đối chiếu chênh lệch giữa dữ liệu hóa đơn và tờ khai thuế GTGT để phát hiện người nộp thuế thuộc đối tượng rủi ro về hóa đơn. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã yêu cầu triển khai rà soát người nộp thuế có rủi ro cao và đưa ra danh sách cảnh báo rủi ro phục vụ công tác kiểm soát hóa đơn điện tử và ngăn chặn tình trạng xuất khống hóa đơn.

Triển khai công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử

Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước đã nhận dữ liệu từ 375 sàn thương mại điện tử tính đến ngày 17/11

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng số tiền thuế hoàn GTGT tính đến ngày 30/11/2023 là bao nhiêu?,Số lượng hóa đơn điện tử đã tiếp nhận và xử lý tính đến ngày 30/11/2023 là bao nhiêu?