Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung: ĐBQH quan ngại và đề xuất chính sách hỗ trợ

Đại biểu Quốc hội lo ngại về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung và đề xuất chính sách hỗ trợ để đảm bảo sự yên tâm của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Thuế này có thể gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư và cần có quy định rõ ràng để đảm bảo tính chắc chắn và thu hút đầu tư.

Thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung: ĐBQH quan ngại và đề xuất chính sách hỗ trợ

Trong kỳ họp thứ 6 của Quốc hội, việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu đã được thảo luận. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và đề xuất chính sách hỗ trợ để đảm bảo sự yên tâm của các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam.

Quan ngại về cơ chế thuế và lợi ích của nhà đầu tư

Đại biểu Nguyễn Vân Chi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, ĐBQH tỉnh Nghệ An, cho biết rằng Nghị quyết này được ban hành nhằm xử lý về nhu cầu chính sách cho các nhà đầu tư hiện hành nước ngoài tại Việt Nam thuộc diện điều chỉnh của các quy định của OECD về thuế tối thiểu toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cần có những quy định, chính sách pháp lý để các nhà đầu tư này có thể thực hiện được nghĩa vụ thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam.

Ông Chi cũng lưu ý rằng dự thảo Nghị quyết chưa rõ cơ chế thuế đối với các nhà đầu tư mới vào Việt Nam sau khi Nghị quyết này được ban hành và có hiệu lực. Nếu theo quy định hiện tại, các nhà đầu tư mới vào thị trường vẫn phải nộp lại 15% thuế sau khi được hưởng ưu đãi, điều này không hợp lý và cần được giải quyết.

Đại biểu Vũ Tuấn Anh, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ

Ông đồng ý rằng việc thu bổ sung thuế tối thiểu toàn cầu là cần thiết. Nếu Việt Nam không thu thuế này, các nước khác cũng sẽ thu và Việt Nam sẽ mất khoảng 14.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Anh cũng nhấn mạnh rằng cần có chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp nước ngoài yên tâm đầu tư. Hiện tại, Chính phủ chưa trình cơ chế này.

Chính sách hỗ trợ và quy định rõ ràng

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội, cho rằng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi, hỗ trợ để đảm bảo rằng các doanh nghiệp không chỉ mất ưu đãi thuế mà còn được hưởng các ưu đãi khác giúp giảm chi phí. Ông Cường cũng đề xuất rằng trong trường hợp nhà đầu tư yêu cầu ưu đãi, Chính phủ cần nghiên cứu và quy định chi tiết để đảm bảo tính chắc chắn.

Đại biểu Tạ Thị Yên, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên, đồng tình rằng việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung là cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp. Tuy nhiên, bà Yên cũng nhấn mạnh rằng cần có quy định rõ ràng để không vi phạm các quy định về bảo hộ đầu tư và các quy định khác mà Việt Nam đã ký kết.

Tổng kết

Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung là một bước quan trọng để đảm bảo sự công bằng và thu thuế đúng quy định. Tuy nhiên, để đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp nước ngoài và thu hút đầu tư, cần có chính sách hỗ trợ và quy định rõ ràng. Qua đó, Việt Nam có thể thu hút được đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài mà không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các nhà đầu tư.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Quy định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu được áp dụng cho đối tượng nào?,Các đại biểu Quốc hội có đề xuất gì để đảm bảo tính toàn vẹn của giao dịch và không ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của Việt Nam?