Thuế tối thiểu toàn cầu 15% và tác động tích cực đến FDI ở Việt Nam

Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% và tác động tích cực đến FDI ở Việt Nam

Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đã được 143 quốc gia phê chuẩn

Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đã được 143 quốc gia (tương đương 2/3 số quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới) phê chuẩn áp dụng đối với các công ty có quy mô từ 750 triệu euro hoặc khoảng 850 triệu USD. Quyết định này gần như làm giảm triệt để vai trò của việc miễn, giảm thuế trong việc thu hút FDI và tạo cơ hội mới để thu hút đầu tư bằng phi thuế. Mức thuế tối thiểu toàn cầu này đã thể hiện sự tiến bộ và sự thống nhất của các quốc gia trong việc điều chỉnh chính sách đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn FDI toàn cầu.

Mức thuế tối thiểu toàn cầu và vai trò của việc miễn, giảm thuế

Việc giảm thuế liên tục đã làm giảm tính công bằng trong môi trường đầu tư và tăng quyền lực của các tập đoàn đa quốc gia đối với các quốc gia tiếp nhận. Điều này đã gây thiệt hại cho lợi ích quốc gia thu hút đầu tư, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, gây ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và giảm tính minh bạch trong môi trường đầu tư. Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% được thống nhất để chấm dứt cuộc đua về thuế và đây là quyết định phù hợp với xu hướng điều chỉnh chính sách đầu tư, thúc đẩy dòng vốn FDI toàn cầu thông qua công cụ và biện pháp hài hòa lợi ích nhà đầu tư, nước tiếp nhận và đối tượng liên quan.

Mức thuế tối thiểu toàn cầu và sự thống nhất của các quốc gia

Việc hình thành mức thuế tối thiểu toàn cầu thể hiện sự thống nhất của các quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức như xung đột Nga-Ukraine, đại dịch COVID-19 và tình trạng chia rẽ toàn cầu. Mức thuế tối thiểu toàn cầu này tăng tính minh bạch của môi trường đầu tư toàn cầu và tạo điều kiện cho các tập đoàn xây dựng chiến lược đầu tư mới, phù hợp với mức thuế này và hướng nỗ lực của các quốc gia vào biện pháp phi thuế.

Tác động của mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với Việt Nam

Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ có tác động tích cực đến Việt Nam trong việc thu hút FDI. Việt Nam đã thu hút FDI trong suốt 35 năm qua và đã đạt được kết quả quan trọng với 500 tỷ USD vốn đăng ký và 250 tỷ USD vốn thực hiện tính đến hết năm 2022. Việt Nam đã áp dụng các biện pháp thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế chuyển lợi nhuận về nước để khuyến khích đầu tư mới và tái đầu tư. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp đã được giảm từ 25% xuống còn 20% và thời gian miễn giảm thuế lên tới 10 năm. Việt Nam vẫn còn dư địa giảm thuế để tăng cường sức hấp dẫn FDI.

Biện pháp để tăng cường sức hấp dẫn FDI và cải thiện môi trường đầu tư

Việt Nam cần phát huy triệt để công cụ và biện pháp phi thuế để tăng cường sức hấp dẫn FDI và cải thiện môi trường đầu tư. Đầu tiên, Việt Nam cần triển khai chiến lược thu hút FDI mới và sử dụng các biện pháp phi thuế đa dạng, hiệu quả và lâu dài. Việc này cần đi đôi với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu và cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin và hạ tầng xã hội. Việt Nam cũng cần tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và tìm chọn đối tác đầu tư phù hợp, đồng thời phát huy tác động của các hiệp định thương mại tự do và phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Đánh giá tác động cụ thể của mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% đối với từng ngành, đối tác và địa phương là rất quan trọng để thích ứng tương xứng.

Tiến bộ của Việt Nam trong thu hút FDI và cải thiện môi trường đầu tư

Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc cải thiện môi trường đầu tư và thu hút FDI. Việc áp dụng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã giúp đánh giá mức độ cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy sự chuyển biến tích cực. Việc cấp phép đầu tư đã được rút ngắn thời gian và quy mô thu hút FDI tiếp tục tăng lên, cho thấy lòng tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Trong tổng thể, mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ có tác động tích cực đến Việt Nam trong việc thu hút FDI và cải thiện môi trường đầu tư. Việt Nam cần phát huy triệt để công cụ và biện pháp phi thuế để tăng cường sức hấp dẫn

[question] Mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc thu hút FDI của Việt Nam?,Làm thế nào để Việt Nam phát huy triệt để công cụ và biện pháp phi thuế để thu hút FDI?