Thuế tối thiểu toàn cầu và tác động đến môi trường đầu tư của Việt Nam

Tác động của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đến môi trường đầu tư của Việt Nam và những đề xuất của Đại biểu Quốc hội.

Thuế tối thiểu toàn cầu và tác động đến môi trường đầu tư của Việt Nam

Thuế tối thiểu toàn cầu đang trở thành một chủ đề quan trọng trong các cuộc thảo luận về thuế thu nhập doanh nghiệp. Đại biểu Quốc hội đã đề nghị làm rõ tác động của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đến môi trường thu hút đầu tư của Việt Nam.

Tác động đến doanh nghiệp FDI

Các doanh nghiệp FDI lớn đang quan tâm đến việc Quốc hội thảo luận về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Điều này liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp FDI đang hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án. Tuy nhiên, nếu áp dụng chính sách mới này, nhiều doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh kế hoạch tài chính, lợi nhuận và thời gian hoàn vốn của dự án.

Quan điểm của Đại biểu Quốc hội

Bà Tạ Thị Yên, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, đồng tình với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu như một loại thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung. Điều này nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Bà cũng cho rằng việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu không phải là điều ước quốc tế hoặc cam kết quốc tế, nhưng Việt Nam cần áp dụng để tránh việc các quốc gia khác áp dụng thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tác động đến môi trường đầu tư

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể tạo ra tác động đến môi trường thu hút đầu tư của Việt Nam. Một khi Việt Nam không áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, các quốc gia khác vẫn có quyền thu thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này có thể làm mất đi một trong những chính sách ưu đãi về thuế quan trọng mà doanh nghiệp FDI mong muốn để đầu tư vào Việt Nam.

Đề xuất và đánh giá tác động

Đại biểu Quốc hội đề nghị ban hành Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Điều này sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Đồng thời, việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung có thể giúp hạn chế hiện tượng trốn thuế, tránh thuế và chuyển giá. Tuy nhiên, cần có đánh giá tác động của chính sách này đến ngân sách nhà nước và cân nhắc điều chỉnh chính sách chi, bao gồm việc tăng chi cho đầu tư phát triển.

Đảm bảo môi trường đầu tư

Để tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam cần tìm ra những đòn bẩy kinh tế mới và những giải pháp phi kinh tế tương xứng. Điều này bao gồm cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và chất lượng nguồn nhân lực. Việc này sẽ giúp đảm bảo quá trình chuyển dịch vốn đầu tư vào Việt Nam diễn ra thuận lợi và tạo thu nhập cho người dân cũng như sự phát triển cho đất nước.

Kết luận

Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể tạo ra tác động đến môi trường thu hút đầu tư của Việt Nam. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam, việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu là cần thiết. Đồng thời, cần có đánh giá tác động và cân nhắc điều chỉnh chính sách chi để đảm bảo sự phát triển kinh tế và thu ngân sách nhà nước.

Nguồn: Báo CafeF

Dự kiến, ngày 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.
[question] Tại sao các doanh nghiệp FDI quan tâm đến việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu?,Đại biểu Tạ Thị Yên đồng tình với việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu vì lý do gì?