Tiềm năng dài hạn của lãi suất kép

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Bạn có thể thấy, lãi suất, số tiền gốc, tần suất và thời gian là những yếu tố tạo nên sức mạnh của lãi kép. Cụ thể:

:fire:LÃI SUẤT: Lãi suất càng cao, số tiền lãi nhận được sẽ càng lớn. Mà bản chất của lãi kép là tái đầu tư số tiền lãi nhận được (bằng việc nhập vào tiền vốn) nên tiền lãi cao thì tiền lời sẽ tăng trưởng càng lớn ở những kỳ tiếp theo.

:arrow_right:Có 2 loại lãi suất: lãi suất không kì hạn và lãi suất có kỳ hạn.

  1. Lãi suất không kì hạn cho phép bạn vừa tích lũy sinh lãi vừa thêm vào được số tiền gốc , ngoài ra có thể rút bất kỳ khi nào. Ví dụ: Infina là ví dụ cho bạn dù có rút thì vẫn còn tiền lãi.
  2. Lãi suất có kì hạn cho phép bạn đầu tư theo kỳ và theo tháng, nó chỉ khác bạn không được rút.
🔥Số tiền gốc: Đây là yếu tố quan trọng ban đầu trong chu kỳ của lãi kép. Tiền gốc càng lớn, tiền lãi tại các giai đoạn tiếp theo sẽ càng cao.

:fire:TẦN SUẤT: Đây là các mốc thời gian mà tiền lãi được gộp vào tiền gốc. Có thể hằng ngày, hằng tháng, hằng quý hay hằng năm. Số tiền lãi sẽ tăng đều đặn nếu tần suất được lặp lại đều đặn, từ đó mang lại mức lợi nhuận cực lớn trong tương lai.

:fire:THỜI GIAN: Yếu tố quan trọng và có ảnh hưởng lớn nhất trong lãi kép. Với ví dụ cơ bản trên, bạn sẽ thấy số tiền lãi kép mang lại không chênh lệch nhiều so với lãi đơn. Nhưng khi bạn tận dụng lãi kép một cách nghiêm túc, đều đặn tiết kiệm trong 10, 20, 30 năm,… thì từ một số vốn nhỏ, tài sản của bạn có thể tăng lên một con số khủng khiếp.

Hãy đầu tư ngay từ hôm nay :ok_hand:

Tác giả: Minh Hào

Xem thêm: Sức mạnh của lãi suất kép và sự kỳ diệu từ kỳ quan thứ 8 mang đến