Tiềm năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng trưởng

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt gần 5 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022, tạo ra cơ hội hợp tác đáng chú ý cho các doanh nghiệp hai nước.

Tiềm năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng trưởng

Kim ngạch xuất - nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam và Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2023 đã đạt gần 5 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn rất lớn và tạo ra cơ hội đáng chú ý cho các doanh nghiệp hai nước.

Kim ngạch thương mại tăng trưởng nhẹ

Theo số liệu thống kê từ Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia trong 9 tháng đầu năm 2023 đạt 4,77 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt 2,038 tỷ USD, tăng 30,7%, trong khi kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam là 2,736 tỷ USD, giảm 11%.

Việt Nam - đối tác thương mại quan trọng của Campuchia

Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại quốc tế lớn thứ ba của Campuchia, sau Trung Quốc và Mỹ. Đồng thời, Việt Nam cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Mỹ. Trong tháng 9/2023, kim ngạch xuất khẩu của Campuchia sang Việt Nam đạt hơn 185,2 triệu USD, tăng 104,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Campuchia từ Việt Nam đạt 286,1 triệu USD, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Ông Phan Văn Trường, phụ trách Thương vụ tại Campuchia, cho biết: "Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia rất đa dạng. Qua đó, chúng ta thấy sự phát triển ổn định hơn vì có sự liên kết với nhiều ngành hàng, nhiều đơn vị và nhiều doanh nghiệp. Một số mặt hàng quan trọng mà Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia gồm: sắt thép, phân bón, xăng dầu, máy móc thiết bị..."

Cơ hội hợp tác tiếp tục mở rộng

Ông Phan Văn Trường cũng nhận định về cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới. Ông cho biết: "Xuất phát từ vị trí tự nhiên gần gũi nhau giữa hai nước, từ mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước, cũng như các chính sách ưu tiên láng giềng giữa hai nước. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn nữa".

Tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Campuchia

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia vào năm 2023 ở mức 5,5%. Bất chấp những trở ngại từ bên ngoài, tăng trưởng kinh tế của Campuchia vẫn tiếp tục lấy đà, được hỗ trợ bởi sự phục hồi sau dịch bệnh của ngành dịch vụ và du lịch.

Trong tổng thể, tiềm năng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia vẫn còn rất lớn và đang tăng trưởng. Sự phát triển ổn định của kim ngạch thương mại và tiềm năng kinh tế của Campuchia tạo ra cơ hội hợp tác đáng chú ý cho các doanh nghiệp hai nước. Các chính sách ưu tiên láng giềng và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia."

[question] Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Campuchia đã đạt bao nhiêu USD trong 9 tháng qua?,Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ mấy của Campuchia?