Tiềm năng phát triển dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam

Dịch vụ điện toán đám mây đạt hơn 1.200 triệu USD vào năm 2030
Dự báo quy mô dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam sẽ đạt hơn 1.200 triệu USD vào năm 2030, nhờ sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghiệp và sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Dịch vụ điện toán đám mây đang trở thành một xu hướng quan trọng trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Với khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu mạnh mẽ, điện toán đám mây không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí về cơ sở hạ tầng, mà còn mang lại nhiều lợi ích về linh hoạt và hiệu suất làm việc.

Thị trường điện toán đám mây châu Á - Thái Bình Dương được dự báo sẽ có tỷ lệ tăng trưởng lớn nhất cho tới năm 2030.

Dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Theo dự báo của các chuyên gia, quy mô dịch vụ này tại Việt Nam sẽ đạt hơn 1.200 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân 10,8%. Điều này chứng tỏ tiềm năng lớn của thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam và sự chuyển đổi số đang diễn ra trong các doanh nghiệp.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của công nghiệp và sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng đẩy mạnh sự phát triển của dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý. Việc chuyển đổi từ hệ thống lưu trữ và xử lý dữ liệu truyền thống sang điện toán đám mây giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể và tăng cường khả năng linh hoạt trong quản lý dữ liệu.

Sự hỗ trợ và khuyến khích từ chính phủ cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Chính phủ đã nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất và cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó, các chính sách và sáng kiến hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin, bao gồm cơ sở hạ tầng mạng và an ninh thông tin, đã được triển khai để thu hút đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ điện toán đám mây.

Việc tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cũng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ điện toán đám mây tại Việt Nam.

Đặc biệt, việc chuyển dịch công nghiệp vào các thị trường mới nổi trong khu vực và tập trung vào các ngành công nghệ thông tin cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhu cầu sử dụng dịch vụ điện toán đám mây.

Theo các chuyên gia, thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu đạt giá trị khoảng 70 tỉ USD vào năm 2023 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng với tốc độ ổn định trong thập kỷ tới.

Trong số đó, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) là khu vực có tốc độ phát triển Trung tâm dữ liệu cao hơn so với các khu vực khác. Quy mô của APAC đạt giá trị khoảng 30 tỉ USD và dự kiến tăng trưởng với tốc độ 18,9% tới năm 2028.

Dịch vụ điện toán đám mây đang là một xu hướng không thể phủ nhận trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin.

Với tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam, dịch vụ này đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Việc áp dụng điện toán đám mây không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn tăng cường hiệu suất làm việc và linh hoạt trong quản lý dữ liệu.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Quy mô dịch vụ điện toán đám mây dự kiến đạt bao nhiêu tỷ USD vào năm 2030?,Khu vực nào đang có tốc độ phát triển trung tâm dữ liệu cao nhất?