Tiềm năng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn, với nhu cầu vốn trung dài hạn của các doanh nghiệp. Việc đưa vào hoạt động thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ 19/7 là bước tiến quan trọng trong tăng cường tính hiệu quả và minh bạch cho thị trường này.

Trái phiếu doanh nghiệp là một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp trung và dài hạn.

Hiện nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang có tiềm năng phát triển lớn, với nhu cầu vốn của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Theo ông Trần Minh Giang, Trưởng ban Chiến lược và Phát triển, Sở GDCK Việt Nam (VNX), tổng dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đạt hơn 1,25 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2022, tương đương với 13,2% GDP. Trong đó, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ chiếm khoảng 96,3%, trong khi phát hành ra công chúng chỉ chiếm khoảng 3,7%. Điều này cho thấy trái phiếu doanh nghiệp chủ yếu được phát hành qua kênh phát hành riêng lẻ.

Tuy nhiên, việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ vẫn được thực hiện theo hình thức phi tập trung, gây ra nhiều khó khăn về thanh khoản và tiềm ẩn các rủi ro.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán triển khai xây dựng hệ thống giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào hoạt động từ ngày 19/7 là một bước tiến quan trọng trong tăng cường tính hiệu quả và minh bạch cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam. Điều này giúp cơ quan quản lý có thông tin đầy đủ và cái nhìn tổng thể hơn về trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ, đồng thời tăng tính thanh khoản trên thị trường này.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các chủ thể tham gia.

Đối với doanh nghiệp, đây là một kênh huy động vốn ngoài các kênh truyền thống như tín dụng ngân hàng và huy động vốn qua thị trường cổ phiếu. Đối với cơ quan quản lý, việc quản lý tập trung thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ giúp cơ quan này có thông tin đầy đủ và cái nhìn tổng thể hơn về thị trường này.

Theo báo cáo của ADB vào tháng 6/2023, tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp so với GDP của Việt Nam còn khá thấp so với các thị trường khác trong khu vực như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) và thị trường đang phát triển ở Đông Á. Vì vậy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển.

Để phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, công khai và minh bạch, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm lành mạnh hóa thị trường này. Bên cạnh việc nâng cấp chuyên trang thông tin trái phiếu doanh nghiệp, việc đưa vào hoạt động thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ từ 19/7 là một bước tiến quan trọng trong tăng cường tính hiệu quả và minh bạch cho thị trường này.

Tóm lại, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn. Việc đưa vào hoạt động thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ là một bước tiến quan trọng trong tăng cường tính hiệu quả và minh bạch cho thị trường này. Với sự phát triển của thị trường này, các doanh nghiệp sẽ có thêm kênh huy động vốn và các chủ thể tham gia sẽ có nhiều lợi ích hơn.

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt bao nhiêu?,Việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ hiện đang thực hiện theo hình thức nào?