Tiềm năng phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2024

Chuyên gia kinh tế tin rằng năm 2024 sẽ là năm phục hồi mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam sau những thách thức của năm 2023. Các giải pháp củng cố và khai thác các động lực tăng trưởng mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Tiềm năng phục hồi kinh tế Việt Nam trong năm 2024

Năm 2023 đã trở thành một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam, nhưng chuyên gia kinh tế tin rằng năm 2024 sẽ là năm phục hồi mạnh mẽ. Mặc dù tăng trưởng GDP của nước ta đạt 5,05%, thấp hơn so với kế hoạch, nhưng vẫn là một con số tương đối cao trong khu vực. Với triển vọng cho năm 2024, các chuyên gia kinh tế nhận định rằng năm nay sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế.

Củng cố và làm mới các động lực tăng trưởng hiện hữu

Để tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, chúng ta cần củng cố và làm mới các động lực tăng trưởng hiện hữu. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng cần đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, kích cầu đầu tư tư nhân và tiêu dùng nội địa, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động tiêu cực từ suy giảm xuất khẩu và đầu tư. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đồng thời, việc đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế cho xây dựng phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo cũng là rất cần thiết. Bên cạnh đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh để lấy lại niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng.

Khai thác các động lực tăng trưởng mới

Để đạt được tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, chúng ta cần khai thác các động lực tăng trưởng mới. Chuyên gia Cấn Văn Lực cho biết: "Với các động lực tăng trưởng mới, chúng ta cần có khung pháp lý cho các mô hình kinh tế mới và kinh doanh mới nhanh hơn. Chúng ta muốn phát triển khoa học công nghệ, thử những ý tưởng mới, phát triển mô hình kinh doanh mới và cần có cơ chế thử nghiệm để chúng ta có thể làm điều đó. Tôi hy vọng rằng trong năm nay, chúng ta sẽ làm điều này tốt hơn. Thứ hai, chúng ta cần tăng năng suất lao động và tăng trưởng xanh - đặc biệt liên quan đến câu chuyện về Net zero. Chúng ta đã có một hướng đi chiến lược tốt, nhưng cần thúc đẩy thêm các đề án, chương trình và giải pháp cụ thể trong thời gian tới".

Triển vọng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024

Bà Minh Đặng, Giám đốc Khối nghiên cứu của Dragon Capital, bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm nay. Bà cho biết: "Đối với ngành sản xuất, năm 2023 là một năm rất khó khăn. Tuy nhiên, điều này là do vấn đề toàn cầu phải trải qua một chu kỳ giảm hàng tồn kho. Hiện nay, chúng tôi theo dõi chỉ số hàng tồn kho của các nhà sản xuất ở Châu Âu, Châu Mỹ và chỉ số hàng tồn kho của các nhà bán lẻ ở các khu vực trên thế giới. Chúng tôi nhận thấy rằng mức hàng tồn kho này đã ổn định. Do đó, chúng ta có thể kỳ vọng rằng đáy của nền sản xuất của Việt Nam cũng đã qua. Và năm 2024 sẽ là năm phục hồi kinh tế".

Tổng kết

Mặc dù năm 2023 gặp nhiều khó khăn, triển vọng cho năm 2024 là rất lạc quan. Việc củng cố và làm mới các động lực tăng trưởng hiện hữu, cùng việc khai thác các động lực tăng trưởng mới, sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi kinh tế. Chúng ta hy vọng rằng năm 2024 sẽ là một năm thành công và đánh dấu bước ngoặt tích cực cho nền kinh tế Việt Nam.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Năm 2024 được cho là năm phục hồi kinh tế tại Việt Nam. Theo bạn, điều gì sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi này?,Các động lực tăng trưởng mới được đề cập trong bài bao gồm những gì? Vì sao chúng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế?