Tiềm năng tăng trưởng cho cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng với sự phát triển của tầng lớp trung lưu Việt Nam

J.P. Morgan cho biết sự hình thành tầng lớp trung lưu mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thu nhập và định giá cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng tại Việt Nam.

Sự phát triển của tầng lớp trung lưu Việt Nam đang tạo ra tiềm năng tăng trưởng cho cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng.

Theo báo cáo của J.P. Morgan, Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư với tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu.

Tầng lớp trung lưu đang trở thành một nhóm người ngày càng quan trọng trong xã hội Việt Nam.

Với dân số gần 100 triệu người, trong đó một nửa dưới 32 tuổi, Việt Nam đang chứng kiến mức tăng trưởng GDP bình quân đầu người ấn tượng. Theo dự báo của Chính phủ, GDP bình quân đầu người sẽ tăng lên mức 7.500 USD vào năm 2030 và đạt mốc 10.000 USD vào 5 năm sau đó. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển kinh tế và gia tăng thu nhập của người dân Việt Nam.

J.P. Morgan nhận định rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng thương mại hiện đại, tạo cơ hội cho các công ty thuộc ngành hàng tiêu dùng gia tăng định giá trong tương lai.

Hiện nay, thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn độ thâm nhập thấp so với các nước ASEAN khác, chỉ đạt mức 12%. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển và mở rộng của thị trường này trong tương lai.

Theo J.P. Morgan, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu cũng đồng nghĩa với việc tăng cường thu nhập và sự tiêu dùng của người dân.

Với lực lượng lao động di chuyển sang các ngành có giá trị gia tăng cao hơn, dự kiến một tỷ lệ lớn người tiêu dùng Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu trong vài năm tới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng thu nhập và định giá cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng.

Trong một báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tầng lớp trung lưu đang hình thành hiện chiếm 13% dân số và dự kiến sẽ lên đến 26% vào năm 2026.

Tầng lớp trung lưu là tập hợp những người thuộc tầng lớp giữa trong tháp phân tầng xã hội, có sự độc lập tương đối về mặt kinh tế; có sự tương đồng văn hóa, lối sống, nghề nghiệp, mức thu nhập, vị thế xã hội, trình độ học vấn, cũng như hành vi tiêu dùng và hành vi chính trị - pháp luật.

Việc nhận diện quy mô và sự phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam đang dựa trên nhiều hệ quy chiếu khác nhau. Xét theo tiêu chí kinh tế (trên 2 lần ngưỡng nghèo), thì tầng lớp trung lưu Việt Nam chiếm khoảng 65% dân số. Xét theo tiêu chí học vấn (trong hộ có ít nhất 1 người học trên trung học phổ thông), thì tỉ lệ trung lưu là 50%. Xét theo tiêu chí nghề nghiệp (có ít nhất 1 thành viên trong hộ làm nghề phi giản đơn, có chuyên môn) thì tỷ lệ tầng lớp trung lưu là 35%.

Tầng lớp trung lưu Việt Nam đang trở thành một yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế và thị trường tiêu dùng. Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng được dự đoán sẽ có tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới, nhờ vào sự phát triển của tầng lớp trung lưu và gia tăng thu nhập của người dân Việt Nam.

[question] Tại sao J.P. Morgan cho rằng Việt Nam đang trở thành điểm sáng trong lĩnh vực tiêu dùng tại khu vực châu Á?,Tầng lớp trung lưu mới hình thành ở Việt Nam sẽ tạo cơ hội tăng trưởng cho ngành hàng tiêu dùng như thế nào?