Tiềm năng tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023: Kịch bản mới

Tiềm năng tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023: Kịch bản mới

Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam có thể đạt mức 5,8-6% nếu có bối cảnh quốc tế thuận lợi và phát huy tốt các động lực tăng trưởng trong nước. Điều này được các chuyên gia kinh tế nhận định.

Tiềm năng tăng trưởng GDP năm 2023

Các chuyên gia kinh tế đã công bố kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam. Theo TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP cả năm 2023 có thể đạt 5-5,2%. Tương đương với việc GDP quý 4 tăng trưởng 6,9-7,7%. Tuy nhiên, nếu có bối cảnh quốc tế thuận lợi và trong nước phát huy tốt các động lực tăng trưởng truyền thống và mới, tăng trưởng GDP quý 4 có thể đạt 9,3-10,6%. Điều này sẽ giúp GDP cả năm 2023 tăng trưởng ở mức 5,8-6%.

Tăng trưởng GDP trong 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm, GDP của Việt Nam đã tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một kết quả khá tích cực và cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Động lực tăng trưởng và đề xuất của chuyên gia

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia đề xuất chú trọng vào các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công được coi là một động lực quan trọng. Nếu việc giải ngân đầu tư công đạt 95% tổng vốn đầu tư công như chỉ đạo của Thủ tướng, đầu tư Nhà nước sẽ tăng 30% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,2%. Điều này sẽ đóng góp 2% vào tăng trưởng GDP.

Ngoài ra, động lực tăng trưởng còn đến từ tiêu dùng. Theo tính toán của nhóm tác giả, mỗi 1% tăng trưởng tiêu dùng sẽ giúp GDP tăng thêm 0,2%. Chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tăng trưởng ở các đầu tàu kinh tế như Hà Nội và TPHCM. Hai thành phố này đã đóng góp khoảng 39% vào tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 và có tính lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy liên kết vùng.

Khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng mới

Để đạt được tăng trưởng GDP ổn định và bền vững, việc khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới là rất quan trọng. Các động lực này bao gồm kinh tế số, năng suất lao động và năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP), phát triển khu vực kinh tế tư nhân, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế, đẩy mạnh liên kết vùng và tăng trưởng xanh. Cơ quan quản lý cần đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện thể chế, đặc biệt là các luật đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và tổ chức tín dụng, đấu thầu.

Điểm sáng từ đầu tư công và FDI

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã ghi nhận nhiều điểm sáng từ kinh tế trong nước. Chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn của Chính phủ đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, việc giải ngân đầu tư công đã có kết quả tích cực. Nếu so sánh với cùng kỳ năm trước, giá trị giải ngân tăng ròng hơn 80.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc thu hút vốn FDI cũng là một điểm sáng quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 20,21 tỷ USD. Giải ngân vốn FDI đạt 15,91 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự phục hồi và sự tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế Việt Nam.

Tổng kết

Tiềm năng tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần chú trọng vào việc phát huy tối đa các động lực tăng trưởng truyền thống và khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, việc thu hút vốn FDI và đẩy mạnh đầu tư công cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

[question] Kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023 do ai công bố?,Các động lực tăng trưởng mới được nhấn mạnh trong kịch bản là gì?