Tiến độ lựa chọn nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tiến độ lựa chọn nhà thầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

bộ giao thông vận tải thông báo về tiến độ lựa chọn nhà thầu cho các dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu và châu đốc - cần thơ - sóc trăng, đồng thời cảnh báo về nguồn vật liệu thi công.

tiến độ lựa chọn nhà thầu cho các dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu và châu đốc - cần thơ - sóc trăng

tiến độ lựa chọn nhà thầu cho các dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu và châu đốc - cần thơ - sóc trăng đang được các chủ đầu tư tích cực thực hiện. theo bộ giao thông vận tải, tính đến cuối tháng 8/2023, đã có 4 gói thầu xây lắp đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong 5 gói thầu thuộc 3 dự án thành phần của cao tốc biên hòa - vũng tàu. trong số đó, dự án thành phần 3 đang triển khai thi công, trong khi dự án thành phần 1 và dự án thành phần 2 đang chuẩn bị và triển khai thi công một số hạng mục.

nguồn vật liệu thi công

về nguồn vật liệu phục vụ thi công, theo báo cáo của bộ giao thông vận tải, dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu cần khoảng 1,89 triệu m3 đá, 0,87 triệu m3 cát và 6,4 triệu m3 đất đắp. đối với dự án châu đốc - cần thơ - sóc trăng, cần khoảng 30 triệu m3 cát đắp đường, 1 triệu m3 cát xây dựng và 4,5 triệu m3 đá xây dựng.

tuy nhiên, bộ giao thông vận tải cảnh báo rằng nguồn vật liệu đang là một trong những thách thức lớn đối với việc thi công các dự án này. mặc dù có các mỏ đá và cát đáp ứng đủ nhu cầu về vật liệu, nhưng do có nhiều dự án lớn khác triển khai cùng thời điểm, nguồn vật liệu hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu về tiến độ thi công.

dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu

dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu có chiều dài gần 54 km và được chia thành 3 dự án thành phần. dự án này đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu còn lại thuộc dự án thành phần 1, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2023.

dự án cao tốc châu đốc - cần thơ - sóc trăng

dự án cao tốc châu đốc - cần thơ - sóc trăng có tổng chiều dài hơn 188 km và được chia thành 4 dự án thành phần. hiện đã có 8 gói thầu được lựa chọn nhà thầu, trong đó 5 gói thầu đang thi công.

phương án cung cấp vật liệu

các địa phương đã bố trí các mỏ đá và cát để cung cấp vật liệu cho dự án, nhưng việc cung cấp vẫn chậm so với yêu cầu. các địa phương đang phối hợp để thống nhất về phương án và thủ tục giao mỏ cho nhà thầu thực hiện khai thác.

mục tiêu của dự án

dự án cao tốc biên hòa - vũng tàu và châu đốc - cần thơ - sóc trăng được đầu tư với mục tiêu kết nối các trục đường chính, trung tâm kinh tế, cửa khẩu quốc tế và cảng biển. dự án sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế tây bắc - đông nam. dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ vào năm 2027.

[question] Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã chọn được nhà thầu cho bao nhiêu gói thầu?,Vấn đề gì đang gặp khó khăn trong việc thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng?