Tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam: Giai đoạn 1 hoàn thành, giai đoạn 2 đạt tiến độ

Tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam: Giai đoạn 1 hoàn thành, giai đoạn 2 đạt tiến độ

Cùng xem tiến độ thi công của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 và giai đoạn 2, với 8/11 dự án thành phần hoàn thành và 15 dự án đang thi công.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

Đến nay, đã có 8/11 dự án thành phần của giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến chính. Một số đoạn tuyến còn dở dang nhưng sẽ được hoàn thành trong năm nay. Tuyến cao tốc Bắc - Nam còn lại chỉ còn 15 dự án thành phần đang trong quá trình thi công.

Tiến độ dự án giai đoạn 1

Trong giai đoạn 1, đã có 8/11 dự án thành phần hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến chính. Các dự án này bao gồm 7 dự án đầu tư công và 1 dự án BOT. Mặc dù một số đoạn tuyến còn dở dang như đường gom, cầu vượt dân sinh, nhưng các nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành trong năm nay. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ thông tuyến hoàn toàn từ Lạng Sơn tới Cà Mau.

Tiến độ dự án giai đoạn 2

Hiện tại, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 đang trong quá trình thi công. Tất cả 25 gói thầu đã được khởi công từ đầu năm nay và đạt khoảng 9,7% giá trị hợp đồng. Có gần 13.000 nhân sự đang tham gia xây dựng các dự án này. Bộ Giao thông vận tải đánh giá rằng tiến độ thi công đang bám sát kế hoạch đề ra.

Các dự án thành phần đang thi công

Trong giai đoạn 2, có 12 dự án thành phần đang trong quá trình thi công. Cụ thể, dự án Bãi Vọt - Hàm Nghi đã đạt hơn 7,5% giá trị hợp đồng, dự án Hàm Nghi - Vũng Áng đạt hơn 7,4%, dự án Vũng Áng - Bùng đạt gần 17%, dự án Bùng - Vạn Ninh đạt gần 17%, dự án Vạn Ninh - Cam Lộ đạt hơn 13%. Ngoài ra, còn có dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đạt gần 5%, dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn đạt hơn 6,5%, dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh đạt hơn 6%, dự án Chí Thạnh - Vân Phong đạt hơn 10%, dự án Vân Phong - Nha Trang đạt gần 16%, dự án Cần Thơ - Hậu Giang đạt hơn 10%, và dự án Hậu Giang - Cà Mau đạt gần 9%.

Dự án Mỹ Thuận 2, một dự án đầu tư công, đã đạt gần 93% giá trị hợp đồng và dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa đầu tháng 11 và thông xe vào cuối tháng 12 năm nay. Tuy nhiên, hai dự án BOT đang thi công đều chậm tiến độ so với kế hoạch. Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt mới đạt gần 53% giá trị hợp đồng, trong khi dự án Cam Lâm - Vĩnh Hảo mới đạt hơn 75% giá trị. Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư bổ sung tài chính, trang thiết bị và nhân lực để đảm bảo hoàn thành dự án vào nửa đầu năm 2024.

Dự án cao tốc Bắc - Nam là một trong những dự án quan trọng của Việt Nam, giúp nâng cao khả năng kết nối và phát triển kinh tế giữa các vùng miền. Việc đạt tiến độ thi công của dự án này là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông của đất nước.

[question] Bao nhiêu dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác trong giai đoạn 1 của dự án cao tốc Bắc - Nam?,Dự án Mỹ Thuận 2 dự kiến hoàn thành vào thời điểm nào?