Tiến độ triển khai dự án điện gió Đắk Nông chậm chạp

Tiến độ triển khai dự án điện gió Đắk Nông chậm chạp

Chỉ mới có một dự án điện gió đi vào hoạt động, các dự án còn lại đang gặp khó khăn với quy hoạch và vẫn chưa hoàn thành triển khai. UBND tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực khắc phục để đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương.

Tiến độ triển khai dự án điện gió tại tỉnh Đắk Nông đang gặp nhiều khó khăn và chậm chạp.

Dù đã được phê duyệt đầu tư, nhưng chỉ có một dự án điện gió đã đi vào hoạt động, trong khi các dự án khác vẫn đang gặp vướng mắc với quy hoạch.

Triển khai dự án điện gió là một phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có một dự án điện gió tại Đắk Nông đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động. Các dự án còn lại đang gặp khó khăn với quy hoạch và vẫn chưa hoàn thành triển khai.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đắk Nông, tại thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư 6 dự án điện gió, các dự án này đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực của huyện Đắk Song.

Tuy nhiên, vị trí triển khai các dự án này lại trùng với quy hoạch thăm dò, phê duyệt trữ lượng bô-xít thuộc mỏ bô-xít Đắk Song và mỏ bô-xít Tuy Đức.

Việc chồng lấn giữa quy hoạch điện gió và quy hoạch bô-xít đã gây khó khăn trong việc triển khai các dự án điện gió tại Đắk Nông. Hiện tại, UBND tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực khắc phục vấn đề này và đã báo cáo UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương.

Đối với vấn đề sử dụng đất, các dự án điện gió chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích tổng cộng của quy hoạch mỏ bô-xít.

Ngoài ra, trong quá trình thi công, các công trình điện gió không gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Do đó, việc triển khai các dự án điện gió không ảnh hưởng nhiều đến trữ lượng quặng bô-xít.

Hiện tại, UBND tỉnh Đắk Nông đang khẩn trương chỉ đạo khắc phục những tồn tại theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chủ động xử lý các vấn đề theo thẩm quyền.

Đối với các dự án điện gió chồng lấn lên quy hoạch bô-xít, UBND tỉnh đã xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương.

Tháng 10 năm 2020, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt đầu tư 6 dự án điện gió với tổng công suất 430MW.

Dự kiến vào cuối năm 2021, các dự án này sẽ đi vào hoạt động và đóng góp khoảng 200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước hàng năm.

Tuy vậy, việc triển khai các dự án điện gió tại Đắk Nông vẫn còn nhiều khó khăn và chậm chạp.

UBND tỉnh Đắk Nông đang nỗ lực để khắc phục các vướng mắc và đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo nguồn thu ngân sách quan trọng cho tỉnh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao sáu dự án điện gió ở Đắk Nông gặp khó khăn?,Những dự án điện gió nào đã hoàn thành đầu tư và phát điện thương mại?