Tiến trình triển khai 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới

Tiến trình triển khai 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới

Tính đến ngày 21/7/2023, đã có 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 734,92 MW hoàn thành thủ tục thử nghiệm và phát điện thương mại lên lưới. Xem chi tiết trong bài viết này.

Tiến trình triển khai 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới

Sau quá trình triển khai và hoàn thành thủ tục thử nghiệm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo rằng tính đến ngày 21/7/2023, đã có tổng cộng 15 dự án năng lượng tái tạo (NLTT) chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới với tổng công suất 734,92 MW. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn điện tái tạo tại Việt Nam.

Sản lượng điện phát lũy kế từ các dự án NLTT chuyển tiếp tính từ thời điểm vận hành thương mại (COD) đến ngày 20/7/2023 đạt khoảng 154 triệu kWh.

Trung bình mỗi ngày, các dự án này cung cấp khoảng 3,2 triệu kWh điện, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng điện được huy động. Đây là một đóng góp đáng kể cho nguồn điện tái tạo và giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 72/85 dự án NLTT chuyển tiếp với tổng công suất 3.931,86 MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để tiến hành đàm phán về giá điện và hợp đồng mua bán điện.

Trong số đó, có 60 dự án (tổng công suất 3.331,41 MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công Thương).

EVN và các chủ đầu tư đã hoàn thành quá trình đàm phán giá và ký tắt hợp đồng mua bán điện (PPA) với 58/60 dự án. Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án này với tổng công suất 3.181,41 MW. Điều này chứng tỏ sự tiến triển tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Hiện tại, 21 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình hoặc một phần công trình. 27 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy hoặc một phần nhà máy. 37 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư, cho thấy sự quan tâm và đầu tư lớn từ phía các chủ đầu tư và cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, vẫn còn 13 dự án với tổng công suất 802,70 MW chưa gửi hồ sơ đàm phán. Đây là một điểm cần được chú trọng và tiếp tục thúc đẩy để đảm bảo tiến độ triển khai và hoàn thành các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới.

Tổng kết lại, việc triển khai 15 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp phát điện thương mại lên lưới với tổng công suất 734,92 MW là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nguồn điện tái tạo tại Việt Nam. Các dự án này đã đóng góp đáng kể vào sản lượng điện tái tạo và giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án còn lại để đảm bảo nguồn điện sạch và bền vững cho quốc gia.

[question] Có bao nhiêu dự án năng lượng tái tạo đã được phát điện thương mại lên lưới?,Tại sao vẫn còn 13 dự án chưa gửi hồ sơ đàm phán?