Tiến trình triển khai dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam (25-7)

Tiến trình triển khai dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam (25-7)

Tính đến ngày 25/7/2023, Việt Nam đã hoàn thành thủ tục và phát điện thương mại từ 17 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp lên lưới điện. Đồng thời, 29 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Việt Nam đang dần thể hiện cam kết của mình trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Tính đến ngày 25/7/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thông báo rằng đã hoàn thành thủ tục và phát điện thương mại từ 17 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, với tổng công suất 832,92MW. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo nguồn điện sạch và bền vững cho đất nước.

Sản lượng điện phát lũy kế của các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp tính từ thời điểm COD đến ngày 24/7/2023 đạt khoảng 165,5 triệu kWh.

Trung bình mỗi ngày, các dự án này đạt sản lượng điện phát khoảng 3,2 triệu kWh, chiếm khoảng 0,4% tổng sản lượng nguồn điện được huy động. Đây là một con số đáng chú ý, cho thấy vai trò quan trọng của năng lượng tái tạo trong bảo vệ môi trường và đáp ứng nhu cầu năng lượng của đất nước.

Hiện tại, đã có 72/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện để đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện.

Trong số này, có 60 dự án (tổng công suất 3.331,41MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá, theo Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 07/01/2023 của Bộ Công Thương. EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 58/60 dự án. Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án này, với tổng công suất 3.181,41MW.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 21 dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình hoặc một phần công trình.

Ngoài ra, 29 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy hoặc một phần nhà máy. Còn lại, 37 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư. Đây là những thành tựu đáng tự hào của ngành điện lực Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy sự quan tâm và hỗ trợ từ phía chính phủ.

Tuy nhiên, vẫn còn 13 dự án với tổng công suất 802,70MW chưa gửi hồ sơ đàm phán.

Điều này cho thấy cần có sự nỗ lực và hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng tái tạo. Chính phủ và các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết các vấn đề pháp lý, tài chính và môi trường để đảm bảo sự thành công của các dự án này.

Tổng kết lại, Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trong việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

Việc hoàn thành thủ tục và phát điện thương mại từ 17 dự án đã mang lại nguồn điện sạch và bền vững cho đất nước. Tuy nhiên, cần có sự nỗ lực và hỗ trợ từ tất cả các bên liên quan để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn lại. Chính phủ và các đơn vị liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết các vấn đề pháp lý, tài chính và môi trường để đảm bảo sự thành công của các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai.

[question] Có bao nhiêu dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã hoàn thành thủ tục COD và phát điện thương mại?,Tổng công suất của 72 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp đã gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện là bao nhiêu?