Tiếp tục giảm thuế và tăng đầu tư công: Đề xuất quan trọng từ Quốc hội

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục miễn giảm thuế và tăng đầu tư công để hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là những đề xuất quan trọng được thảo luận tại phiên họp Quốc hội.

Cần tăng hiệu quả đầu tư công

Theo một số đại biểu Quốc hội, để đạt hiệu quả và kết quả cao nhất trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính thị và giải pháp đồng bộ. Chính phủ cần rà soát và đánh giá tiến độ cụ thể, khả năng thực hiện của các dự án trong giai đoạn này. Mỗi dự án cần có lộ trình và kế hoạch thực hiện chi tiết, đồng thời phải tháo gỡ các khó khăn và đề xuất giải pháp để đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công là vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM, đề nghị tách dự án bồi thường ra khỏi dự án xây lắp và áp dụng quy chế quản lý, giám sát chặt chẽ. Đồng thời, chính phủ cần hoàn thiện cơ chế để giá bồi thường tiệm cận giá thị trường thực tế và hỗ trợ thêm cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đại biểu Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) cũng chỉ ra rằng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư công chưa sát và một số cơ quan, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn. Điều này dẫn đến tình trạng đề xuất trả lại vốn vẫn còn và nhiều dự án phải điều chỉnh nhiều lần do lập, thẩm định, phê duyệt kéo dài.

Cần tăng vốn đầu tư công năm 2024

Về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024, tổng vốn đầu tư công dự kiến đáp ứng được trên 88% nhu cầu tổng vốn đầu tư công năm 2024, thấp hơn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 khoảng 34.336 tỉ đồng, trong khi tổng thu ngân sách tăng. Do đó, Đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cân nhắc bảo đảm vốn đầu tư công năm 2024 tăng hoặc bằng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nhằm hỗ trợ cho sự phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay.

Đại biểu Đinh Ngọc Minh (Cà Mau) nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều vấn đề lớn liên quan đến đầu tư công, như tăng trưởng chưa đạt mục tiêu và doanh nghiệp không đạt mục tiêu về chất lượng và số lượng. Để tăng hiệu quả đầu tư công, cần tăng bội chi để thực hiện một số dự án đầu tư công có tác động lớn tới đầu tư chung của nền kinh tế.

Cơ cấu lại ngân sách theo hướng bền vững

Trong thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách, Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP HCM) cho rằng để đạt được mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2025, cần có những chính sách mới và quyết liệt hơn. Ông Ngân đề nghị tiếp tục miễn giảm thuế và phí với liều lượng cao hơn và đối tượng mở rộng hơn. Cụ thể, việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên áp dụng cho tất cả hàng hóa và dịch vụ. Đối với gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp thông qua ngân hàng thương mại, cần bổ sung vào quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp này có thể tiếp cận nguồn vốn.

Trong quá trình thảo luận, nhiều Đại biểu phản ánh khó khăn của doanh nghiệp trong hoàn thuế GTGT. Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đề cập đến tình trạng tồn đọng hoàn thuế GTGT khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đã giảm các loại thuế trong 3 năm qua và dự kiến giảm khoảng 200.000 tỉ đồng năm nay. Tuy nhiên, để đảm bảo cân cân tài khóa, cần đưa vào nền kinh tế 347.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế thu, chi ngân sách, cơ cấu lại ngân sách theo hướng bền vững và tăng cường phòng chống tham nhũng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đại biểu đã đề xuất những biện pháp nào để tăng hiệu quả đầu tư công?,Vấn đề thiếu vắc-xin được đánh giá như thế nào trong phiên thảo luận tại Quốc hội?