Tiết kiệm 500.000 tỉ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương (2024-2026)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng cơ chế cải cách tiền lương sau khi tiết kiệm được 500.000 tỉ đồng trong 3 năm tới.

Tiết kiệm 500.000 tỉ đồng để chuẩn bị cải cách tiền lương (2024-2026)

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì và yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương. Đáng chú ý, thông tin được đưa ra tại phiên họp cho biết rằng trong những năm qua, chúng ta đã tiết kiệm được 500.000 tỉ đồng để chuẩn bị cho cải cách tiền lương trong các năm 2024, 2025 và 2026 theo Nghị quyết 27 của Trung ương khóa XII.

Nỗ lực tiết kiệm lớn

Trong bối cảnh đối mặt với đại dịch COVID-19 và những tác động tiêu cực của nó, việc tiết kiệm được 500.000 tỉ đồng là một nỗ lực rất lớn của chúng ta. Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ để rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện phương án cải cách tiền lương khi được Trung ương thông qua.

Điều hành linh hoạt và phối hợp đồng bộ

Thủ tướng cũng yêu cầu thời gian tới tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp đồng bộ, hài hòa giữa các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khoá và tiền tệ. Cần chú trọng công tác điều phối kinh tế vĩ mô giữa các Bộ, bao gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước.

Thúc đẩy tăng trưởng đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng

Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Đối với đầu tư, cần tập trung vào đầu tư công, đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và tăng cường hợp tác công tư (PPP). Cần thu hút FDI có chọn lọc, đặc biệt là trong những ngành mới nổi và công nghệ cao. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc tập trung vào hạ tầng, đào tạo nhân lực và cải cách thủ tục hành chính để chuẩn bị đón các dự án FDI mới.

Đối với xuất khẩu, cần giữ vững và củng cố các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng các thị trường mới như Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latin. Cần nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng các tiêu chuẩn mới. Cần tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết và đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại mới.

Đối với tiêu dùng, Thủ tướng yêu cầu phát triển mạnh thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân. Cần thúc đẩy cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và tổ chức các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng trên cả nước. Cần thúc đẩy thương mại điện tử và các hình thức mua sắm trực tuyến.

Phát triển sản xuất công nghiệp và tận dụng cơ hội xuất khẩu

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều thách thức, Thủ tướng yêu cầu phải phát triển mạnh mẽ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo, để trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Cần tận dụng tốt cơ hội xuất khẩu nông sản và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Cần thực hiện quyết liệt các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) để gỡ thẻ vàng của EU.

Phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi

Lãnh đạo Chính phủ cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành tận dụng thời cơ và phát triển các ngành, lĩnh vực mới nổi như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ. Cần không bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư từ việc nâng cấp quan hệ và các hiệp định thương mại, đầu tư với các đối tác.

Dự báo tăng trưởng kinh tế

Dựa trên kết quả 9 tháng và bối cảnh thế giới và trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV và cả năm 2023. Có ba kịch bản được đưa ra:

  1. Kịch bản 1: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5%, quý IV cần tăng 7% (quý IV năm 2022 tăng 5,92%).
  2. Kịch bản 2: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 5,5%, quý IV cần tăng 8,8%.
  3. Kịch bản 3: Tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng 6%, quý IV cần tăng 10,6%.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

[question] Kế hoạch cải cách tiền lương sẽ được triển khai trong những năm nào?,Những biện pháp nào được đề xuất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế?