Tiết kiệm ngân sách: Bộ trưởng Tài chính chỉ ra nguồn tiêu thụ lớn nhất

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ ra rằng tiền lương và phụ cấp chiếm hơn 66% trong các bộ, ngành, và không có gì để tiết kiệm. Ông cũng đề cập đến những vấn đề khác như giải ngân đầu tư công và hoàn thuế.

Tiết kiệm ngân sách là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam.

Trong một cuộc họp mới đây, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã chỉ ra một nguồn tiêu thụ lớn nhất trong ngân sách, đó là tiền lương và phụ cấp chiếm hơn 66% trong các bộ, ngành.

Chính sách tài khóa mở rộng và giảm thuế là những biện pháp Chính phủ đã thực hiện trong thời gian gần đây. Trong vòng 3 năm qua, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội và Chính phủ giảm thuế đối với các loại thuế cũng như tiền thuê đất. Theo đó, năm 2021 giảm 132,4 nghìn tỷ đồng, năm 2022 giảm 233 nghìn tỷ đồng và năm nay dự kiến giảm khoảng 200 nghìn tỷ đồng.

Đến ngày 30/10, thu ngân sách đã đạt 85%, tương đương khoảng 1.366.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, chỉ có 57,8% thu ngân sách đến từ tiền đất và chỉ có 2,6% tổng thu ngân sách đến từ các khoản thu dầu thô. Ông nhấn mạnh rằng nguồn thu ngân sách chủ yếu đến từ sản xuất kinh doanh và thu nội địa.

Một trong những vấn đề được Bộ trưởng Tài chính đề cập là vấn đề giải ngân đầu tư công.

Hiện tại, chỉ có 57% dự án đầu tư công đã được giải ngân. Ông cho rằng việc giải ngân thấp có thể liên quan đến Luật Đầu tư công hiện tại. Ông nhấn mạnh rằng cần sửa đổi Luật Đầu tư công để đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường hiệu quả đầu tư.

Trong khi đó, ông Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh về việc tiết kiệm trong ngân sách. Ông cho rằng cần giảm chi đầu tư và không để lãng phí, thất thoát. Ông cũng chỉ ra rằng tiền lương và phụ cấp chiếm hơn 66% trong các bộ, ngành, và không có gì để tiết kiệm. Ông nhấn mạnh rằng với việc bộ ngành tiếp khách rất ít và đi công tác cũng ít, không nên đặt nhiều vấn đề về tiền lương và phụ cấp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tài chính cũng đề cập đến vấn đề hoàn thuế. Hiện đã hoàn được 92% hoàn thuế, chỉ còn 14.857 hồ sơ đang được giải quyết. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng còn tồn tại một số vướng mắc trong quá trình xác minh ở nước ngoài và việc áp dụng luật thuế.

Trong cuộc họp, ông Hồ Đức Phớc cũng đề cập đến việc giảm 2% thuế VAT. Ông cho biết sẽ thực hiện theo đúng Nghị quyết 43, trong đó có một số ngành nghề không được giảm thuế như kinh doanh tài chính, viễn thông, chứng khoán và ngân hàng. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc giảm thuế quá nhiều có thể gây áp lực lên ngân sách.

Trên cơ sở những vấn đề được đề cập, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã đề xuất các biện pháp cần thiết để tiết kiệm ngân sách và tăng cường hiệu quả đầu tư. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần sửa đổi Luật Đầu tư công và áp dụng các biện pháp nhằm đa dạng hóa nguồn vốn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong ngân sách?,Bộ trưởng Tài chính đề xuất sửa đổi luật nào để giải ngân đầu tư công hiệu quả?