Tiểu hành tinh 33 Polyhymnia: Bí ẩn về nguyên tố chưa từng được phát hiện

Tiểu hành tinh 33 Polyhymnia: Bí ẩn về nguyên tố chưa từng được phát hiện

Tiểu hành tinh 33 Polyhymnia thách thức hiểu biết của con người về vật chất và bảng tuần hoàn nguyên tố với khả năng chứa các nguyên tố nặng chưa từng được biết đến. Một khám phá đầy hứa hẹn trong việc tìm hiểu vũ trụ.

Tiểu hành tinh 33 Polyhymnia, một hành tinh nhỏ thuộc vành đai chính, đã gây sự chú ý của các nhà khoa học với khả năng chứa các nguyên tố nặng chưa từng được biết đến. Một nghiên cứu mới về mật độ khối lượng đã chỉ ra rằng Polyhymnia có mật độ khối lượng vượt xa giới hạn của vật chất nguyên tử quen thuộc, khiến nó được xếp vào loại Đối tượng Siêu Dày Đặc (CUDO) không xác định.

Khám phá này đã thách thức hiểu biết hiện tại của con người về vật chất và bảng tuần hoàn nguyên tố. Các nhà vật lý từ Đại học Arizona đã mô hình hóa các nguyên tố nằm ngoài bảng tuần hoàn và dự đoán tính chất của chúng. Dù không tìm thấy nguyên tố nào trong bảng tuần hoàn có mật độ khối lượng cao đủ để giải thích mật độ của Polyhymnia, họ chỉ ra rằng các nguyên tố ở "đảo ổn định lý thuyết" gần số hiệu nguyên tử 164 có thể là ứng cử viên, với mật độ khối lượng dự đoán từ 36.0 đến 68.4 g/cm^3.

Polyhymnia, với đường kính khoảng 52,93 km, không được xếp vào danh sách các đối tượng gần Trái Đất hay đối tượng có khả năng gây nguy hiểm. Tuy nhiên, quỹ đạo đặc biệt của nó cho phép tiếp cận gần Trái Đất và có thể đạt đến cấp sao biểu kiến lên đến 10. Quỹ đạo của Polyhymnia tạo thành một cộng hưởng chuyển động trung bình 22:9 với hành tinh Sao Mộc.

Về khối lượng và mật độ, một nghiên cứu vào năm 2012 đã ước lượng khối lượng của Polyhymnia là (6.20±0.74)×10^18 kg, tuy nhiên, ước lượng này có mật độ cực kỳ cao là 75.28±9.71 g/cm^3, một giá trị được coi là không thực tế. Do kích thước nhỏ, ảnh hưởng hấp dẫn của Polyhymnia đối với các thể khác rất khó phát hiện và có thể dẫn đến ước lượng khối lượng và mật độ không chính xác.

Polyhymnia được phân loại là một tiểu hành tinh loại S/Sq, chủ yếu được cấu tạo từ các silicat đá. Mặc dù có suy đoán về khả năng Polyhymnia chứa các nguyên tố siêu nặng gần số nguyên tử 164, nhưng như đã nêu, Polyhymnia có khả năng không có mật độ cao như vậy.

Khám phá về Polyhymnia mở ra một chân trời mới trong việc tìm kiếm và khám phá vật chất trong vũ trụ. Ý tưởng về việc khai thác các nguyên tố siêu nặng này từ hệ Mặt Trời của chúng ta đã làm dấy lên sự hứng thú từ cộng đồng khoa học và những người đam mê công nghệ với dự định về việc khai thác không gian. Mặc dù chỉ là một giả thuyết, khám phá này mở ra nhiều triển vọng và câu hỏi thú vị về vũ trụ và sự tồn tại của các nguyên tố chưa từng được phát hiện.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tiểu hành tinh nào được cho là có mật độ khối lượng vượt xa giới hạn mật độ của vật chất nguyên tử quen thuộc?,Các nguyên tố ở "đảo ổn định lý thuyết" gần Z = 164 có mật độ khối lượng dự đoán là bao nhiêu?