Tiêu thụ điện giảm mạnh, cảnh báo về lượng nước thấp tại hồ thủy điện

Tiêu thụ giảm mạnh, cảnh báo nước về hồ thủy điện rất thấp
Trong dịp Tết Nguyên đán, tiêu thụ điện trên toàn quốc giảm mạnh, đồng thời cảnh báo về lượng nước thấp tại các hồ thủy điện miền Bắc.

Tiêu thụ điện giảm mạnh

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc đã giảm mạnh. Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương cho biết rằng lượng điện tiêu thụ trung bình hàng ngày trong tuần trước Tết đã giảm khoảng 213 triệu kWh so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc đã tăng khoảng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, miền Bắc tăng 11,4%, miền Nam tăng 7,7%, và miền Trung tăng 4,5%.

Cảnh báo về lượng nước thấp tại hồ thủy điện

Theo Cục Điều tiết Điện lực, trong dịp Tết Nguyên đán, các nhà máy nhiệt điện than và các nguồn năng lượng tái tạo đã được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu điện trong bối cảnh lượng nước tại các hồ thủy điện miền Bắc đang rất thấp. Nhiều hồ thủy điện ở khu vực miền Bắc hiện có lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 48-98%. Tuy nhiên, các hồ Hòa Bình, Thác Bà, và Tuyên Quang có lượng nước tốt hơn.

Đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới

Để đảm bảo cung cấp điện trong thời gian tới, Cục Điều tiết Điện lực đã yêu cầu các hồ thủy điện ở miền Bắc tiết kiệm nước, đặc biệt là các hồ có mực nước thấp. Các nhà máy thủy điện cũng được huy động để đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô năm 2024. Các hồ thủy điện ở miền Trung và miền Nam cũng được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu điện.

Ông/Bà [Name] - [Chức vụ] của Cục Điều tiết Điện lực cho biết: "Để đảm bảo cung ứng điện đến hết mùa khô 2024, sẽ huy động các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí theo nhu cầu hệ thống, đồng thời huy động cao nhất có thể các nguồn năng lượng tái tạo và huy động các nguồn chạy dầu khi cần thiết".

Trong tổng quan, mặc dù tiêu thụ điện giảm mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, cung cấp điện vẫn được đảm bảo tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý về lượng nước thấp tại các hồ thủy điện miền Bắc và đảm bảo sự tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn điện trong thời gian tới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc đã tăng bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?,Tại sao các hồ thủy điện ở miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm?