Tìm kiếm cơ hội huy động vốn qua thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp đang tính toán huy động vốn qua thị trường chứng khoán để thay thế các phương án huy động vốn khác. Tuy nhiên, việc khớp deal và tìm đối tác phù hợp vẫn đòi hỏi sự cẩn trọng và khó khăn.

Đầu năm 2023

Nhiều doanh nghiệp đã tính toán huy động vốn qua thị trường chứng khoán như một phương án thay thế cho các hình thức huy động vốn khác như trái phiếu và tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, việc khớp deal và tìm đối tác phù hợp vẫn đòi hỏi sự cẩn trọng và khó khăn.

Giai đoạn gần đây

Nhiều doanh nghiệp đã gặp khó khăn trong việc huy động vốn và gọi vốn. Các deal gọi vốn và huy động vốn gần như không thể thông qua do sự bi quan và ngại rủi ro từ các doanh nghiệp. Mọi thứ đều chưa thấy "ánh sáng" và doanh nghiệp đã bắt đầu giảm hàng tồn kho, biểu thị sự bi quan và không chắc chắn về nhu cầu tăng vốn.

Từ cuối tháng 6 đến nay

Các team IB và lực lượng dealer đang bận rộn hơn với việc tìm nguồn vốn cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất, y tế, thương mại, bất động sản, ngân hàng... Các phương thức gọi vốn cũng đa dạng, từ tư vấn kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mời chào đối tác nước ngoài/riêng lẻ đến các deal cho vay margin.

Tìm kiếm cơ hội huy động vốn qua thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp cũng tính đến phương án phát hành riêng lẻ và kêu gọi vốn bên ngoài. Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn hoặc tái cấu trúc, việc tìm đối tác phù hợp có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Khó khăn trong khớp deal

Không phải thương vụ huy động vốn nào cũng dễ dàng khớp deal. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của bên mua và bên bán, như giá trị giao dịch, lợi ích kỳ vọng và lãi suất. Một số doanh nghiệp có kế hoạch huy động vốn qua thị trường chứng khoán đã gặp khó khăn trong việc tìm được đối tác phù hợp.

Lĩnh vực bất động sản

Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc bán hàng và huy động vốn. Sức cầu yếu, lãi suất cao và khó tiếp cận vốn là những thách thức mà họ đang đối mặt. Nhiều doanh nghiệp đã giảm tỷ lệ hàng tồn kho và tìm kiếm các phương án huy động vốn mới.

Thận trọng trong quá trình huy động vốn qua thị trường chứng khoán

Việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán cũng không dễ dàng. Các doanh nghiệp cần phải đáp ứng các tiêu chí về lãi, báo cáo tài chính được kiểm toán và có hợp đồng giao dịch với các bên bán hàng. Các hồ sơ phát hành cổ phiếu và đăng ký đại chúng cũng phải được cơ quan quản lý xét duyệt chặt chẽ.

Thận trọng và cẩn trọng trong khớp deal và tìm đối tác phù hợp

Mặc dù việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán có thể mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, nhưng cũng cần thận trọng và cẩn trọng trong quá trình khớp deal và tìm đối tác phù hợp. Việc thực hiện các giao dịch này đòi hỏi sự cẩn trọng và kiên nhẫn từ cả bên mua và bên bán.

VNIndex 1,213.16 8.73 0.72%
HNX 247.96 1.48 0.6%
UPCOM 92.68 0.32 0.35%
[question] Tại sao nhu cầu tăng vốn qua thị trường chứng khoán chưa chắc trên diện rộng?,Các doanh nghiệp trong ngành nào đang tìm kiếm cách huy động vốn để phục hồi và phát triển?