"Tín chỉ carbon: Mỏ vàng trong ngành lâm nghiệp Việt Nam"

Việc triển khai thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường. Đây là cơ hội để phát triển ngành lâm nghiệp, bảo vệ rừng và giảm phát thải khí nhà kính.

Tín hiệu tích cực từ thị trường carbon rừng

Việc triển khai bán tín chỉ carbon tại Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và triển khai theo lộ trình được xây dựng trong đề án "Phát triển thị trường carbon tại Việt Nam" dựa trên Nghị định 06/2022/NĐ-CP. Theo đó, từ năm 2025, Việt Nam sẽ thí điểm và đến năm 2028, sẽ chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.

Tín chỉ carbon là một giấy phép cho phép chủ sở hữu thải ra một lượng carbon dioxide nhất định hoặc các khí nhà kính khác. Việc mua bán tín chỉ carbon được thực hiện thông qua sàn giao dịch, góp phần giảm phát thải khí CO2 và đồng thời tạo ra nguồn thu từ kết quả giảm phát thải.

Việt Nam có tiềm năng lớn để khai thác tín chỉ carbon từ nguồn tài nguyên rừng phong phú

Với hơn 14,7 triệu ha rừng, trong đó có hơn 10 triệu ha rừng tự nhiên, Việt Nam có thể tạo ra nguồn lực tài chính rất lớn từ thị trường carbon rừng để tái đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng.

Lợi ích kinh tế và môi trường

Triển khai thị trường carbon rừng tại Việt Nam mang lại nhiều lợi ích kinh tế và môi trường. Đầu tiên, việc bán tín chỉ carbon giúp nâng cao thu nhập cho chủ rừng và nông dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ngoài ra, việc mua bán tín chỉ carbon cũng góp phần bảo vệ diện tích rừng hiện có và nâng cao độ che phủ rừng. Việc tăng cường khả năng hấp thụ carbon của rừng giúp giảm phát thải khí nhà kính và đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải của Việt Nam.

Xây dựng sàn giao dịch carbon

Việc xây dựng sàn giao dịch carbon tại Việt Nam mở ra một lĩnh vực mới thu hút các công ty liên quan. Sàn giao dịch tín chỉ carbon ASEAN đã được ra mắt vào cuối tháng 9/2023, với mục tiêu chủ động thích ứng chính sách thương mại về môi trường quốc tế và hướng tới nền kinh tế carbon thấp.

Việc xây dựng sàn giao dịch carbon là một yếu tố quan trọng để phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan và việc xây dựng quy định về quản lý và kinh doanh tín chỉ carbon.

Tạo điều kiện cho thị trường tín chỉ carbon

Để tạo điều kiện cho thị trường tín chỉ carbon phát triển, cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng. Hiện nhiều địa phương có tiềm năng khai thác tín chỉ carbon rừng nhưng vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thu thập và bán các tín chỉ carbon.

Cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng để đảm bảo việc thương mại hóa tín chỉ carbon diễn ra thuận lợi. Đồng thời, cần đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ rừng, nông dân và các tổ chức liên quan.

Tầm nhìn tương lai

Việc phát triển thị trường carbon tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Để thúc đẩy phát triển thị trường carbon, cần xây dựng quy định về quản lý và kinh doanh tín chỉ carbon, thiết lập hệ thống đăng ký quốc gia và đàm phán với các đối tác quốc tế.

Việc phát triển thị trường carbon cũng đòi hỏi sự chuẩn bị về nhân lực chuyên môn, hạ tầng và các điều kiện cần thiết để vận hành sàn giao dịch. Đồng thời, cần tăng cường tuyên truyền và nhận diện giá trị của thị trường carbon để thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Việc khai thác thị trường carbon tại Việt Nam mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài. Đây là cơ hội để phát triển ngành lâm nghiệp, bảo vệ rừng và giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, cần giải quyết các vướng mắc về pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thương mại hóa tín chỉ carbon.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Việt Nam có bao nhiêu quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng định giá carbon?,Tại sao việc phát triển thị trường carbon tại Việt Nam góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của nước ta?