Tín dụng chứng khoán: Sự thận trọng và quản lý rủi ro

Ngành ngân hàng đang kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán để đảm bảo an toàn hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Dòng vốn trên thị trường chứng khoán vẫn đang khả quan.

Sự thận trọng trong tín dụng chứng khoán

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay đối với khách hàng để đầu tư, kinh doanh chứng khoán chiếm tỷ trọng khoảng 0,5% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Mặc dù tỷ lệ này không quá cao, nhưng ngân hàng vẫn đang áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Ông/Bà Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết: "Tín dụng lĩnh vực đầu tư chứng khoán luôn được định hướng kiểm soát chặt chẽ, song không phải vì thế mà ngân hàng đóng cửa cho vay, nếu kiểm soát được rủi ro nợ xấu và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước."

Quản lý rủi ro và tín dụng chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện việc giám sát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng và chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán. Điều này nhằm phát hiện dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro và có biện pháp xử lý phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng. Ông/Bà Đào Minh Tú cũng nhấn mạnh: "Chưa khi nào Ngân hàng Nhà nước khẳng định 'siết' tín dụng ở lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản..., song thực tế cho thấy, tín dụng ở lĩnh vực chứng khoán luôn được các ngân hàng cân nhắc kỹ."

Dòng vốn trên thị trường chứng khoán vẫn khả quan

Dù có sự thận trọng và quản lý rủi ro từ phía ngân hàng, dòng vốn trên thị trường chứng khoán vẫn đang khả quan. Các công ty chứng khoán cho biết, hạn mức tín dụng cho các tài khoản chứng khoán đã tăng khoảng 30% so với đầu năm 2023 và khách hàng cá nhân cũng có động thái chuyển tiền từ kênh tiền gửi ngân hàng quay trở lại thị trường chứng khoán. Điều này cho thấy vốn tín dụng đóng góp không nhỏ vào sự sôi động trên thị trường chứng khoán, đặc biệt khi thị trường có triển vọng tăng điểm và lãi suất ở mức thấp.

Đóng góp của tín dụng trong hoạt động doanh nghiệp

Vốn tín dụng từ các ngân hàng đóng góp quan trọng vào hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết. Dòng vốn này không chỉ đến từ cấp tín dụng, mà còn thông qua hoạt động đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Để thúc đẩy tăng trưởng cho vay và hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 03/2023/TT-NHNN, cho phép các ngân hàng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết. Điều này giúp các doanh nghiệp có dòng tiền để xử lý trái phiếu đáo hạn và duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Các biện pháp kiểm soát tín dụng chứng khoán

Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng một số biện pháp kiểm soát tín dụng chứng khoán nhằm giảm thiểu rủi ro. Hiện tại, các tổ chức tín dụng chỉ được cấp tín dụng với thời hạn đến 1 năm cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, tổ chức tín dụng không cấp tín dụng cho khách hàng là công ty con, công ty liên kết để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu. Điều này giúp ngân hàng kiểm soát được mục đích sử dụng tiền vay và giảm thiểu rủi ro.

Tương lai của tín dụng chứng khoán

Dù có những biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro, tín dụng chứng khoán vẫn có triển vọng trong tương lai. Thông tư 06/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/9/2023 đã giúp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Điều này sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư và doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp có dòng tiền để duy trì hoạt động và vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, việc cấp tín dụng vẫn phụ thuộc vào đánh giá tình hình tài chính và sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như khẩu vị rủi ro và năng lực tài chính của tổ chức tín dụng.

Tóm lại, ngành ngân hàng đang kiểm soát chặt chẽ tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán để đảm bảo an toàn hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Dòng vốn trên thị trường chứng khoán vẫn đang khả quan và có triển vọng trong tương lai. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát và quản lý rủi ro sẽ giúp duy trì sự ổn định và phát triển bền

VNIndex 1,225.98 15.03 1.23%
HNX 242.41 2.64 1.09%
UPCOM 91.7 0.68 0.74%
[question] Ngân hàng Nhà nước có kế hoạch "siết" tín dụng trong lĩnh vực chứng khoán không?,Cách nào giúp các doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp xử lý trái phiếu đáo hạn?