Tín dụng ưu đãi 20-30 nghìn tỷ đồng cho công nghiệp văn hóa: Thủ tướng đưa ra chỉ đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu dành gói tín dụng ưu đãi khoảng 20-30 nghìn tỷ đồng cho ngành công nghiệp văn hóa, nhằm thúc đẩy phát triển và đóng góp vào GDP trong tương lai.

Thủ tướng đưa ra chỉ đạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra chỉ đạo này trong buổi kết luận Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, diễn ra vào ngày 22/12. Tinh thần chung trong chỉ đạo của Thủ tướng là các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức cần có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn, và tập trung vào các ngành có tiềm năng và lợi thế như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, phần mềm và các trò chơi giải trí. Mục tiêu là để đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp một tỷ trọng cao vào GDP.

Yêu cầu các cơ quan liên quan

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu và hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan. Trong đó, các chính sách ưu đãi đầu tư, hợp tác công - tư, quản lý tài sản công, thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng, và tiếp cận tín dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là trong những lĩnh vực có tiềm năng và lợi thế, cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Gói tín dụng ưu đãi

Thủ tướng nêu rõ: "Các cơ quan tính toán dành gói tín dụng ưu đãi, trước mắt khoảng 20-30 nghìn tỷ đồng cho ngành công nghiệp văn hóa".

Nhiệm vụ của Bộ Công Thương

Đối với Bộ Công Thương, Thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa gắn với chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", cũng như xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa có tiềm năng xuất khẩu.

Nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trong khi đó, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ đưa các giá trị văn hoá truyền thống, nghệ thuật, lịch sử Việt Nam vào phần mềm ứng dụng tương tác. Đồng thời, cần chuyển dịch từ phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số, từ gia công phần mềm sang sản xuất phần mềm thương hiệu Việt, từ ứng dụng công nghệ thông tin sang chuyển đổi số, và từ thị trường trong nước sang thị trường quốc tế.

Chuyển đổi số và hệ sinh thái trực tuyến

Thủ tướng cũng lưu ý việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành hệ thống thông tin dữ liệu và phát triển hệ sinh thái trực tuyến cho các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam.

Nhiệm vụ của UBND các tỉnh, thành phố

Cuối cùng, Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, bố trí quỹ đất, cơ sở hạ tầng cho các ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt là phát triển các không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ sáng tạo và người thực hành sáng tạo trên địa bàn. Đồng thời, cần lựa chọn lĩnh vực công nghiệp văn hóa có tiềm năng và thế mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng kết luận rằng một Hội nghị không thể giải quyết được tất cả các vấn đề, nhưng tin tưởng rằng sau Hội nghị này, chúng ta sẽ có khí thế mới và động lực mới để phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo gì về gói tín dụng ưu đãi cho công nghiệp văn hóa?,Các lĩnh vực nào được ưu tiên để phát triển trong ngành công nghiệp văn hóa?