Tín hiệu kinh tế Việt Nam: Từ khó khăn đến khởi sắc

Tín hiệu kinh tế Việt Nam: Từ khó khăn đến khởi sắc

Nền kinh tế Việt Nam đang bắt đầu phục hồi sau một nửa năm đầy thách thức. Tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng đã có sự cải thiện, đồng thời, các cơ hội kinh doanh nhỏ cũng đang được khai thác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng

Tăng trưởng xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng

[question] Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng đạt bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm trước?,Ai đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống 5,8%?