Tín hiệu tích cực về xuất nhập khẩu Việt Nam trong tháng 7 (57,21 tỷ USD)

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7 đã có những tín hiệu tích cực, với tổng kim ngạch đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước. Tuy nhiên, do những khó khăn từ đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng đầu năm giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu tích cực về xuất nhập khẩu Việt Nam trong tháng 7 (57,21 tỷ USD)

Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng 7 đã có những tín hiệu tích cực khi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 57,21 tỷ USD, tăng 2,5% so với tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự phục hồi và khởi sắc của nền kinh tế sau những khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục có những tín hiệu tích cực trong tháng 7, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao thứ hai kể từ tháng 11/2022 đến nay. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 giảm 3,5%.

Các ngành hàng xuất khẩu

Trong số các ngành hàng xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính, chiếm 84,65% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến ước đạt 25,12 tỷ USD, tăng 1,1% so với tháng trước. Các mặt hàng xuất khẩu chính như máy vi tính, sản phẩm điện tử, linh kiện, dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ đều có xu hướng tăng.

Tuy nhiên, mặt hàng điện thoại và linh kiện sau khi tăng mạnh trong tháng trước đã giảm trở lại 10,2% trong tháng 7, ước đạt 3,6 tỷ USD. Trong tổng số 30 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có nhiều mặt hàng giảm so với cùng kỳ năm trước.

Phân bổ thị trường xuất khẩu

Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 52,4 tỷ USD, giảm 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường lớn khác như EU, ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng đều ghi nhận giảm kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 31,57 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng năm 2023

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 7 tháng năm 2023 đạt 374,23 tỷ USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giảm 10,6% và nhập khẩu giảm 17,1%. Tuy nhiên, tình hình xuất nhập khẩu đang dần khởi sắc và có những tín hiệu tích cực trong tháng 7. Cần tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hỗ trợ sản xuất trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng cường xúc tiến thương mại để duy trì sự phục hồi và phát triển của ngành xuất nhập khẩu Việt Nam.

[question] Thị trường nào là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam?,Xuất khẩu hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam?