Tin tặc vượt qua bảo mật Apple để theo dõi người dùng iPhone

Tin tặc vượt qua bảo mật Apple để theo dõi người dùng iPhone

Báo cáo mới cho thấy tin tặc đã lợi dụng hệ thống TestFlight của Apple để cung cấp ứng dụng bàn phím có chức năng theo dõi người dùng iPhone.

Tin tặc vừa được phát hiện đã tìm cách vượt qua các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt của Apple để theo dõi người dùng iPhone thông qua ứng dụng bàn phím bên thứ ba.

Báo cáo mới nhất từ Certo Software đã tiết lộ rằng các tin tặc đã tận dụng hệ thống TestFlight của Apple để cung cấp các ứng dụng bàn phím có chức năng theo dõi người dùng iPhone.TestFlight là một hệ thống cho phép các nhà phát triển gửi các phiên bản ứng dụng chưa hoàn thiện của họ đến người dùng để kiểm tra trước khi phát hành chính thức. Tin tặc đã tận dụng hệ thống này để cung cấp các ứng dụng bàn phím bên thứ ba có chức năng theo dõi người dùng iPhone một cách không được phép.

Sau khi người dùng cài đặt ứng dụng bàn phím bên thứ ba để kiểm tra, tin tặc có thể cài đặt một bàn phím tùy chỉnh trông giống bàn phím mặc định của iPhone.

Tuy nhiên, bàn phím này hoạt động như một keylogger, ghi lại tất cả dữ liệu của người dùng bao gồm mật khẩu, tin nhắn và các thông tin cá nhân mà người dùng không hề hay biết.

Việc sử dụng bàn phím bên thứ ba để theo dõi iPhone có thể dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ trong cách Apple cho phép các nhà phát triển sử dụng TestFlight.

Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi sự cập nhật từ Apple, người dùng có thể thực hiện một số công việc nhằm đảm bảo thông tin và dữ liệu của mình không bị bàn phím độc hại ghi lại.

Để kiểm tra và xóa bàn phím bên thứ ba đã cài đặt trên iPhone, người dùng có thể thực hiện các bước sau:

  1. Mở ứng dụng Settings trên iPhone.
  2. Chọn General.
  3. Chọn Keyboard.
  4. Chọn Keyboards.
  5. Xem danh sách các bàn phím đã cài đặt trên thiết bị.
  6. Nếu phát hiện bất kỳ bàn phím nào nghi vấn, người dùng có thể xóa nó bằng cách nhấn vào nút Edit và chọn nút dấu trừ màu đỏ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tin tặc có thể tìm ra những cách khác để theo dõi iPhone, do đó người dùng cần luôn cảnh giác và kiểm tra những ứng dụng và trang web mà mình tải xuống và truy cập. Mặc dù iPhone được cho là an toàn, nhưng điều này không có nghĩa là chúng không thể bị hack và bị truy cập trái phép.

Việc phát hiện và ngăn chặn các ứng dụng bàn phím độc hại là một phần quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của người dùng. Apple cũng đang làm việc để cải thiện hệ thống bảo mật của mình và ngăn chặn các hoạt động tấn công từ các tin tặc. Tuy nhiên, người dùng cũng cần tự bảo vệ bản thân bằng cách luôn cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất và kiểm tra các ứng dụng trước khi cài đặt.

Nguồn: Báo Thanh Niên

[question] Lợi dụng hệ thống nào để theo dõi người dùng iPhone?,Bàn phím bên thứ ba có chức năng gì khi cài đặt trên iPhone?