Tin tức chứng khoán mới nhất ngày 14/12

Tin tức chứng khoán mới nhất ngày 14/12

Tổng hợp tin tức chứng khoán nổi bật về các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp AVC - CTCP Thủy điện A Vương

Cuối năm 2023, AVC sẽ chi trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20,95%. Mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 2.095 đồng và dự kiến chi trả vào ngày 14/3/2024.

Tin doanh nghiệp ASM - Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai

ASM thông báo về việc thoái toàn bộ vốn góp tại CTCP Tư vấn và Đầu tư Tài chính. ASM dự kiến chuyển nhượng 866 nghìn cổ phần với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2023.

Tin doanh nghiệp PGV - Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Cuối năm 2023, PGV sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 6,66%. Mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 666 đồng và dự kiến chi trả vào ngày 4/3/2024.

Tin doanh nghiệp CHP - Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

Cuối năm 2023, CHP sẽ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 8%. Mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 800 đồng và dự kiến chi trả vào ngày 24/1/2024.

Tin doanh nghiệp L44 - CTCP Lilama 45.4

L44 thông báo thay đổi ngày thanh toán cổ tức năm 2012, 2013 từ ngày 29/12/2023 sang ngày 31/12/2024. Đây là lần thay đổi thứ 9 và nguyên nhân là do công ty đang tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh để tiến hành phương án tái cấu trúc lại doanh nghiệp. L44 gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nợ tồn đọng tiền lương, các khoản phải nộp ngân sách nên chưa thể thu xếp nguồn tiền để trả cổ tức.

Tin doanh nghiệp HAM - CTCP Vật tư Hậu Giang

Cuối năm 2023, HAM sẽ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng và dự kiến chi trả vào ngày 15/1/2024.

Tin doanh nghiệp NSS - CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai

Cuối năm 2023, NSS sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%. Mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 300 đồng và dự kiến chi trả vào ngày 18/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông HSV - CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Quân, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, đã bán 3.000.000 cổ phiếu HSV. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 832.500 cổ phiếu, tương ứng 5,29% vốn. Giao dịch diễn ra từ ngày 1/12 đến 5/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông HTN - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons

Ông Thiệu Lê Bình, thành viên HĐQT, đã bán 4.190 cổ phiếu HTN, giảm sở hữu xuống còn 401.500 cổ phiếu. Giao dịch diễn ra từ ngày 11/12 đến 13/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông DGC - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 150 nghìn cổ phiếu DGC, nâng sở hữu lên gần 22,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,02% vốn. Giao dịch thực hiện trong phiên 11/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông POM - Công ty Cổ phần Thép POMINA

Bà Đỗ Thị Kim Lang đã bán toàn bộ gần 354 nghìn cổ phiếu POM, sau giao dịch không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Giao dịch diễn ra trong phiên 12/12/2023. Bà Lang là em gái Chủ tịch HĐQT POM Đỗ Duy Thái.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông TCL - Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng

America LLC đã mua 13 nghìn cổ phiếu TCL, nâng sở hữu lên hơn 3,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,007%. Giao dịch diễn ra trong phiên 8/12/2023.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông TV3 - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Công ty TNHH VP Invest đã bán 65.000 cổ phiếu TV3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 1.183.003 cổ phiếu, tỷ lệ 12,43%. Giao dịch diễn ra trong phiên 6/12/2023.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông SAV - Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex

CT E-land Asia Holdings Pte. Ltd đăng ký bán 38.250 cổ phiếu SAV theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến từ 18/12/2023 đến 29/12/2023. CT E-land Asia Holdings Pte. Ltd là tổ chức liên quan tới Chủ tịch HĐQT SAV Lee Eun Hong và Thành viên HĐQT SAV

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các doanh nghiệp nào sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào ngày 25/12?,Ai là người bán cổ phiếu SAV theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận?