Tin tức mới về lòng tin của người dân Nga đối với Tổng thống Putin

Thông tin mới về thái độ của người Nga với Tổng thống Putin
Tỷ lệ người dân Nga tin tưởng vào Tổng thống Putin tăng lên sau cuộc khảo sát mới nhất. Đây là những thông tin mới về thái độ của người dân Nga đối với lãnh đạo nước này.

Người dân Nga vẫn tiếp tục bày tỏ lòng tin tưởng vào Tổng thống Vladimir Putin

theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận toàn Nga thông qua hãng tin TASS. Cuộc khảo sát này đã thu thập ý kiến từ 1.600 người tham gia, từ độ tuổi 18 trở lên, trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 14/1.

Tin tưởng vào Tổng thống Putin

Theo kết quả cuộc khảo sát, 79,8% người dân Nga cho biết họ tin tưởng vào Tổng thống Putin. Đây là một tăng trưởng nhỏ so với kết quả cuộc khảo sát trước đó, tăng 1%. Điều này cho thấy lòng tin của người dân Nga đối với lãnh đạo nước này vẫn duy trì ở mức cao.

Sự tán thành công việc của Tổng thống

Ngoài việc tin tưởng vào Tổng thống Putin, người dân Nga cũng bày tỏ sự tán thành với công việc mà ông đang làm. Theo cuộc khảo sát, tỷ lệ tán thành công việc của Tổng thống Nga đã tăng lên 77%, tăng 0,2% so với kết quả cuộc khảo sát trước đó. Điều này cho thấy người dân Nga đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu của Tổng thống trong việc điều hành đất nước.

Tán thành công việc của Chính phủ

Tuy nhiên, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy sự giảm sút trong sự tán thành công việc của Chính phủ Nga. Tỷ lệ người dân bày tỏ sự tán thành với công việc của Chính phủ là 54%, giảm 0,7% so với kết quả khảo sát trước đó. Điều này có thể cho thấy một số người dân có những quan ngại về một số vấn đề trong hoạt động của Chính phủ.

Tin tưởng vào Thủ tướng Mishustin

Cuộc khảo sát cũng đã đánh giá mức độ tin tưởng vào Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Theo kết quả, 62,7% người dân Nga cho biết họ tin tưởng ông Mishustin, tăng 0,8% so với kết quả khảo sát trước đó. Điều này cho thấy lòng tin của người dân Nga đối với Thủ tướng đang tăng lên.

Tin tưởng vào lãnh đạo Đảng khác nhau

Cuộc khảo sát cũng đã thu thập ý kiến về lòng tin của người dân Nga đối với các lãnh đạo Đảng khác nhau trong Nghị viện. Theo đó, Gennady Zyuganov, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga (CPRF), được 30,3% người dân tin tưởng, giảm 0,4% so với kết quả khảo sát trước đó. Trong khi đó, Sergey Mironov, lãnh đạo của đảng Nước Nga công bằng, nhận được sự ủng hộ của 27,8% người dân, giảm 3,1%. Những kết quả này cho thấy lòng tin của người dân Nga không chỉ dành riêng cho lãnh đạo nước mà còn bao gồm cả các lãnh đạo Đảng trong Nghị viện.

Tổng kết

Tỷ lệ người dân Nga tin tưởng vào Tổng thống Putin đã tăng lên theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất. Điều này cho thấy lòng tin và sự ủng hộ của người dân Nga đối với lãnh đạo nước này vẫn tiếp tục duy trì. Tuy nhiên, cũng có một số quan ngại về công việc của Chính phủ và sự tin tưởng vào các lãnh đạo Đảng khác nhau trong Nghị viện.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tỷ lệ người tin tưởng Tổng thống Putin tăng hay giảm so với kết quả trước đó?,Ai là người nhận được sự tin tưởng cao nhất trong số các lãnh đạo Đảng trong Nghị viện Nga?