"Tin vui: Thuế VAT giảm 2% đến hết 30/6/2024"

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ từ 1/1/2024 đến 30/6/2024, tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận.

Tin vui cho doanh nghiệp và người dân

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) cho hàng hóa và dịch vụ từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Đây là một phần trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và kích thích nền kinh tế.

Giảm thuế VAT là một giải pháp hiệu quả

Đồng thời, việc giảm thuế cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiêu dùng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và kích thích sản xuất kinh doanh.

Theo Nghị quyết của Quốc hội

Giảm thuế VAT không áp dụng cho một số nhóm hàng hóa và dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đảm bảo việc thực hiện giảm thuế VAT

Để đảm bảo việc thực hiện giảm thuế VAT được hiệu quả và không ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời và hiệu quả. Chính phủ sẽ báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Quốc hội đã quyết định giảm thuế VAT

Đây không phải lần đầu tiên Quốc hội quyết định giảm thuế VAT. Trước đó, vào tháng 6/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế VAT từ ngày 1/7/2023 đến 31/12/2023. Với Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV vừa được thông qua, thuế VAT sẽ tiếp tục được giảm trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ước tính của Bộ Tài chính

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25.000 tỷ đồng. Đây là một số tiền lớn có thể được sử dụng cho các mục tiêu phát triển khác.

Hiệu quả của chính sách giảm thuế VAT

Sau 3 tháng thực hiện chính sách giảm thuế VAT từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023, đã có khoảng 11.700 tỷ đồng được hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân. Điều này đã giúp giảm giá thành hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, đồng thời kích thích nhu cầu tiêu dùng.

Giảm thuế VAT - Giải pháp quan trọng

Việc giảm thuế VAT là một giải pháp quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và phục hồi sau đại dịch. Đây là một tin vui cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo đà phát triển cho nền kinh tế nước ta.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Nhóm hàng hóa và dịch vụ nào không áp dụng chính sách giảm thuế VAT?,Dự kiến chính sách giảm thuế VAT sẽ giảm thu ngân sách nhà nước bao nhiêu trong 6 tháng đầu năm 2024?