Tình hình giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/7: Mua ròng 1.300 tỷ đồng, VNM và HPG thu hút sự chú ý

Thị trường chứng khoán đã có một tuần giao dịch tích cực với sự trở lại mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, tạo sức hút đặc biệt cho cặp đôi cổ phiếu VNM và HPG.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại tuần 17-21/7

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong 4 phiên và bán ròng trong 1 phiên duy nhất vào ngày 20/7. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 2,53 triệu đơn vị, giảm 94,95% so với tuần trước. Tổng giá trị mua ròng đạt 1.153,68 tỷ đồng, trong khi tuần trước bán ròng 1.023,97 tỷ đồng.

Diễn biến giao dịch trên sàn HOSE

Trong tuần từ ngày 17-21/7, khối ngoại đã mua vào 236,35 triệu đơn vị với tổng giá trị 7.019,39 tỷ đồng, tăng 22% về lượng và giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 238,88 triệu đơn vị, giá trị bán ra đạt 5.865,71 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,59% về lượng và 13,38% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại trên sàn HNX

Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua ròng trong 4 phiên và bán ròng trong 1 phiên. Tổng cộng trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 8,55 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 194,32 tỷ đồng, tăng mạnh 11267% về lượng và 324% về giá trị so với phiên trước.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 11,18 triệu đơn vị với tổng giá trị 238,22 tỷ đồng, tăng 41,16% về lượng và 58,45% về giá trị so với tuần trước. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 2,63 triệu đơn vị với tổng giá trị 43,9 tỷ đồng, giảm 32,5% về lượng và 58% về giá trị so với tuần trước.

Giao dịch chứng khoán khối ngoại trên sàn UPCoM

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại đã bán ròng liên tục trong 5 phiên. Tổng cộng, khối ngoại đã bán ròng 686.700 đơn vị, tăng nhẹ 2,15% so với tuần trước. Tổng giá trị bán ròng đạt 48,91 tỷ đồng.

Trong đó, khối ngoại đã mua vào 2,56 triệu đơn vị với tổng giá trị 73,65 tỷ đồng, giảm 38,93% về lượng và 30,73% về giá trị. Ngược lại, khối ngoại đã bán ra 3,25 triệu đơn vị với tổng giá trị 122,56 tỷ đồng, giảm 13,62% về lượng và 20,52% về giá trị so với tuần trước.

Tổng kết tuần giao dịch từ ngày 17-21/7 trên toàn thị trường

Trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài đã trở lại mua ròng 5,34 triệu đơn vị, tổng giá trị mua ròng đạt 1.299,09 tỷ đồng. Trong khi tuần trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 45,56 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt 1.026,02 tỷ đồng.

Diễn biến mua bán tuần qua

Trong danh mục mua ròng, cổ phiếu chứng khoán VNM đã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với tổng giá trị 377,21 tỷ đồng, tương đương với hơn 7,2 triệu đơn vị mua ròng.

Tuy nhiên, cổ phiếu HPG vẫn đứng đầu danh mục mua ròng về khối lượng, với hơn 7,72 triệu đơn vị mua ròng và tổng giá trị mua ròng đạt 201,47 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu MSB đã bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng đạt 20,58 triệu đơn vị và tổng giá trị bán ròng đạt 269,17 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu SHS tiếp tục được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất với khối lượng mua ròng đạt 4,44 triệu đơn vị và tổng giá trị mua ròng đạt 63,04 tỷ đồng. Cổ phiếu TNG đứng ở vị trí thứ 2 với 2,94 triệu đơn vị mua ròng và tổng giá trị mua ròng đạt 58,37 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu SVN vẫn bị bán ròng mạnh nhất với khối lượng bán ròng 0,5 triệu đơn vị và tổng giá trị bán ròng đạt 1,9 tỷ đồng.

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

52.376.260

40.733.030

11.643.230

1.581.340

1.072.330

509.010

18/7

44.013.060

41.759.470

2.253.590

1.493.020

1.099.510

393.510

19/7

40.968.470

37.461.130

3.507.340

1.233.570

1.019.530

214.040

20/7

47.343.470

57.456.850

-10.113.380

1.334.010

1.381.530

-47.520

21/7

51.651.220

61.468.280

-9.817.060

1.377.450

1.292.810

84.640

Tổng

236.352.480

238.878.760

-2.526.280

7.019.390

5.865.710

1.153.680

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

3.609.600

919.310

2.690.290

74.480

12.740

61.740

18/7

2.723.910

539.000

2.184.910

54.830

9.090

45.740

19/7

3.856.530

513.680

3.342.850

81.400

9.660

71.740

20/7

771.050

296.480

474.570

22.520

4.570

17.950

21/7

222.700

365.140

-142.440

4.990

7.840

-2.850

Tổng

11.183.790

2.633.610

8.550.180

238.220

43.900

194.320

Ngày

Khối lượng

Giá trị (tr.đồng)

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

17/7

885.500

958.740

-73.240

25.050

35.640

-10.590

18/7

552.440

573.510

-21.070

16.430

22.600

-6.170

19/7

367.700

357.950

9.750

10.520

14.130

-3.610

20/7

276.300

412.150

-135.850

9.460

17.110

-7.650

21/7

481.420

947.710

-466.290

12.190

33.080

-20.890

Tổng

2.563.360

3.250.060

-686.700

73.650

122.560

-48.910

VNIndex 1,185.9 13.09 1.1%
HNX 234.98 1.91 0.81%
UPCOM 88.15 0.5 0.57%
[question] Khối ngoại đã mua ròng hay bán ròng trên sàn HOSE trong tuần từ ngày 17-21/7?,Cổ phiếu nào là tâm điểm mua ròng và bán ròng trong tuần này?