Tình hình nợ thuế tăng cao, Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường quản lý và thu hồi

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023 và tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý và thu hồi tiền thuế nợ để giảm nợ đọng thuế.

Tình hình nợ thuế tại Việt Nam đang có xu hướng tăng cao, theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Thuế.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023 và tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Điều này cho thấy việc quản lý và thu hồi tiền thuế nợ vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Theo số liệu từ Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), tính đến ngày 31/7, một số cục thuế đã ghi nhận tăng cao về tiền thuế nợ so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Đồng thời, qua kết quả làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, vẫn còn địa phương thực hiện phân loại nợ chưa chính xác. Điều này đòi hỏi các cục thuế phải tăng cường quản lý và đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản.

Nhằm giảm nợ đọng thuế và đảm bảo thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế trên toàn quốc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý và thu hồi tiền thuế nợ.

Cụ thể, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế rà soát và đảm bảo phân loại nợ đúng theo tính chất của từng khoản. Hồ sơ phân loại nợ cũng phải đầy đủ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ.

Trong trường hợp phát hiện khoản nợ đã phân loại chưa đầy đủ hồ sơ hoặc chưa đúng tính chất nợ, các cục thuế phải hoàn thiện hồ sơ phân loại hoặc thực hiện phân loại lại để đảm bảo số liệu tiền thuế nợ theo dõi trên hệ thống TMS được phân loại đúng tính chất và có đầy đủ hồ sơ.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài. Điều này nhằm tạo sức ép và khuyến khích người nộp thuế nhanh chóng thanh toán nợ thuế.

Trong công tác xử lý nợ thuế, Tổng cục Thuế đã đạt được một số kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 7/2023, đã xử lý được 37.059 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế chiếm 28.983 tỷ đồng và xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.076 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công việc cần được hoàn thiện để đảm bảo việc xử lý nợ thuế diễn ra hiệu quả.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp và chuẩn bị tài liệu để báo cáo Tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội. Điều này cho thấy sự quan tâm và nỗ lực của cơ quan thuế trong việc giảm nợ đọng thuế và tăng thu ngân sách nhà nước.

Tình hình nợ thuế tăng cao đòi hỏi sự tăng cường quản lý và thu hồi tiền thuế nợ từ phía cục thuế cũng như sự chấp hành và đóng góp của người nộp thuế.

Việc giảm nợ đọng thuế không chỉ giúp tăng thu ngân sách nhà nước mà còn góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và công bằng cho tất cả các doanh nghiệp.

[question] Tổng số tiền thuế nợ ước tính đến cuối tháng 8/2023 là bao nhiêu?,Kết quả xử lý nợ thuế từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực đến hết tháng 7/2023 đạt bao nhiêu?