Tình hình nợ Trung Quốc: Đợi lâu, chi phí càng lớn

Tình hình nợ Trung Quốc: Đợi lâu, chi phí càng lớn

Trung Quốc đang đối mặt với tình hình nợ chính quyền địa phương ngày càng nghiêm trọng. Việc chờ đợi và không hành động kịp thời có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho nền kinh tế. Nhà kinh tế cảnh báo về tác động tiềm tàng của cuộc khủng hoảng nợ lên hệ thống tài chính.

Tình hình nợ chính quyền địa phương tại Trung Quốc

Tình hình nợ chính quyền địa phương tại Trung Quốc đang trở nên ngày càng nghiêm trọng, đặt nền kinh tế của quốc gia này vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc chờ đợi và không hành động kịp thời có thể gây ra những hậu quả đáng kể cho hệ thống tài chính và toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc.

Tổng nợ từ trái phiếu do các đơn vị tài chính của chính quyền địa phương (LGFV) tại Trung Quốc phát hành

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng nợ từ trái phiếu do các đơn vị tài chính của chính quyền địa phương (LGFV) tại Trung Quốc phát hành đã tăng lên mức kỷ lục 66 nghìn tỷ nhân dân tệ (CNY, tương đương 9 nghìn tỷ USD) trong năm nay. Điều này cho thấy tình hình nợ chính quyền địa phương đang trở nên ngày càng nghiêm trọng và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc.

Nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero

Nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại tổ chức tài chính Natixis, đã cảnh báo rằng việc chờ đợi và không hành động đủ nhanh để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ chính quyền địa phương sẽ làm tăng chi phí cơ hội. Ông cho biết: "Nói chung, mặc dù không thể tránh khỏi những hậu quả mang tính cơ cấu của bong bóng bất động sản đang giảm phát, nhưng các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc nên tập trung vào việc hạn chế tác động lan tỏa tiềm tàng sang lĩnh vực tài chính và từ đó gây ra rủi ro hệ thống."

Bắc Kinh đã nhận ra tính cấp bách của cuộc khủng hoảng nợ chính quyền địa phương

Bắc Kinh đã nhận ra tính cấp bách của cuộc khủng hoảng nợ chính quyền địa phương và đã tuyên bố cần phải giải quyết vấn đề này bằng "một giải pháp toàn diện". Tuy nhiên, việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ để giải quyết cuộc khủng hoảng này có thể gặp nhiều khó khăn do tình hình cơ cấu của hệ thống tài chính Trung Quốc.

Nhà kinh tế Wang Tao

Nhà kinh tế Wang Tao, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng UBS, đã lưu ý rằng việc không ban bố kịp thời hoặc không đạt được hiệu quả trong việc hỗ trợ chính sách có thể mang lại nhiều rủi ro cho nền kinh tế Trung Quốc. Ông nói: "Đặc biệt, làm thế nào để xử lý chi tiêu kém hiệu quả của chính quyền địa phương khi việc này đã chiếm tới 90% nguồn tài chính của Trung Quốc."

Tổng nợ từ trái phiếu do các đơn vị tài chính của chính quyền địa phương (LGFV) tại Trung Quốc phát hành

Tổng nợ từ trái phiếu do các đơn vị tài chính của chính quyền địa phương (LGFV) tại Trung Quốc phát hành đã tăng lên mức kỷ lục 66 nghìn tỷ nhân dân tệ (CNY, tương đương 9 nghìn tỷ USD) trong năm nay. Điều này cho thấy tình hình nợ chính quyền địa phương đang trở nên ngày càng nghiêm trọng và đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính Trung Quốc.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể thiết lập một công cụ thanh khoản khẩn cấp

Nhằm giải quyết tình hình này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc có thể thiết lập một công cụ thanh khoản khẩn cấp giữa các ngân hàng để cung cấp vốn chi phí thấp với kỳ hạn dài hơn cho các LGFV. Điều này nhằm hạn chế rủi ro trong hệ thống tài chính và đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc.

Các chuyên gia cảnh báo về rủi ro của công cụ thanh khoản khẩn cấp

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc thiết lập công cụ thanh khoản khẩn cấp này có thể tạo ra thêm rủi ro cho các tỉnh hoặc khu vực không nhận được hoặc chỉ nhận được hạn ngạch tái cấp vốn trái phiếu thấp.

Cải cách vai trò của chính quyền trung ương và địa phương

Để giải quyết tình hình nợ chính quyền địa phương, các chuyên gia kinh tế cũng đã đề xuất cải cách vai trò của chính quyền trung ương và địa phương trong việc hỗ trợ phát triển bền vững. Họ cho rằng chính quyền trung ương cần đảm nhận một số trách nhiệm phát triển kinh tế từ chính quyền địa phương.

Thách thức
[question] Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề gì trong lĩnh vực tài chính?,Việc chờ đợi trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nợ có thể gây ra những hậu quả gì cho Trung Quốc?