Tỉnh/ thành phố các bác ở trong này không?

Bài viết này được viết từ thành viên của Group cộng đồng đầu tư Infina (Offcial Group). Link gốc bài viết tại đây nhé!

Sơ bộ giá trị xuất khẩu hàng hoá năm 2022

  • 02 địa phương xuất khẩu vượt 40 tỷ USD: TP Hồ Chí Minh và Bắc Ninh
  • 01 địa phương xuất khẩu từ 30 tỷ USD: Bình Dương
  • 04 địa phương xuất khẩu đạt từ 20 tỷ USD: Thái Nguyên, TP Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang.
  • 03 địa phương xuất khẩu từ 10 tỷ USD: TP Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương

Tác giả: Nguyễn Nhật