Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào chiều ngày 12/12. Sự kiện này được chủ trì bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tạo dựng quan hệ chặt chẽ

Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện từ năm 2008 và từ đó đến nay, quan hệ hai bên đã ngày càng trở nên toàn diện và vững chắc trên mọi lĩnh vực.

Các cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc hai nước đã diễn ra thường xuyên, đồng thời cả hai bên cũng đã tăng cường quan hệ chính trị và trao đổi cấp cao.

Chuyến thăm quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 10/2022, là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Trung Quốc sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong chuyến thăm này, ông đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón và các hoạt động khác như hội đàm, chiêu đãi, trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Trung Quốc.

Điện đàm và trao đổi thư

Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều cuộc điện đàm và trao đổi thư. Hai nhà lãnh đạo đã duy trì sự liên lạc và trao đổi thông tin về các sự kiện chính trị quan trọng của cả hai bên.

Quan hệ thương mại và đầu tư

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Hiện nay, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đứng thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng 9 lần từ 20 tỷ USD năm 2008 lên gần 180 tỷ USD năm 2022. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng hơn 10 lần trong 15 năm qua, từ 2 tỷ USD năm 2008 lên 25 tỷ USD hiện nay.

Hợp tác biên giới và vùng lãnh thổ

Hai bên đã nỗ lực xây dựng đường biên giới trên bộ Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Điều này đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương biên giới hai bên. Các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương cũng đã đạt được nhiều thành quả thiết thực.

Quan hệ ổn định và hòa bình

Hai bên cũng đã nỗ lực duy trì đàm phán và tăng cường hợp tác để kiểm soát bất đồng và quản lý khác biệt phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Điều này đã góp phần vào bảo đảm hòa bình và ổn định ở Biển Đông và khu vực.

Tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam đã đánh dấu sự tăng cường quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã thảo luận và bàn biện pháp nhằm nâng tầm cao hơn quan hệ hai nước. Qua đó, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ai đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Việt Nam?,Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực nào?