Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 5,2% trong 8 tháng

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng 5,2% trong 8 tháng

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã đạt hơn 416 triệu USD trong 8 tháng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tiếp tục dẫn đầu.

Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đã đạt hơn 416 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2023, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Thông tin này được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố.

Trong số này, có 79 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 244,37 triệu USD, tương đương 70,8% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, còn có 18 dự án điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 171,96 triệu USD, gấp 3,38 lần so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng đầu năm, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài trong 14 ngành. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ tiếp tục dẫn đầu với 23 dự án đầu tư mới và 06 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 150,28 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Ngành thông tin truyền thông đứng thứ hai với hơn 114,32 triệu USD, chiếm 27,5%. Các ngành sản xuất, phân phối điện, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và tài chính ngân hàng cũng có mức đầu tư đáng kể.

Trong 8 tháng, Việt Nam đã đầu tư ra 23 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Canada là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam với 01 dự án đầu tư mới và 01 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt hơn 150,2 triệu USD, chiếm 36,1% tổng vốn đầu tư.

Singapore, Lào, Cuba cũng là những quốc gia nhận đầu tư quan trọng từ Việt Nam.

Lũy kế đến ngày 20/08/2023, Việt Nam đã có tổng cộng 1.665 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 22,1 tỷ USD. Trong số này, có 141 dự án do các doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm 52,8% tổng vốn đầu tư của cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng với tỷ lệ 31,5%. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản cũng chiếm một tỷ lệ đáng kể là 15,5%.

Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,7%), Campuchia (13,3%), Venezuela (8,3%) và các quốc gia khác. Việc đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đang có những bước phát triển tích cực, đóng góp vào việc mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

[question] Quốc gia nào là quốc gia nhận đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam?,Những ngành nào thu hút đầu tư nhiều nhất từ Việt Nam?