Top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất 9 tháng: Bắc Ninh trở lại, Quảng Ninh vượt Đồng Nai

Top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất 9 tháng: Bắc Ninh trở lại, Quảng Ninh vượt Đồng Nai

Bắc Ninh lọt top 10 thay thế Vĩnh Phúc, Quảng Ninh vượt Đồng Nai trong bảng xếp hạng thu ngân sách lớn nhất 9 tháng.

Top 10 địa phương thu ngân sách lớn nhất nước ta trong 9 tháng đầu năm 2023 đã được công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vị trí đứng đầu với tổng thu đạt 326.193 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ đạt 69,4% so với dự toán và bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Hà Nội xếp thứ hai với tổng thu ngân sách đạt 305.300 tỷ đồng, đạt 86,5% so với dự toán và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hải Phòng là địa phương đứng thứ ba với tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 66.713,1 tỷ đồng, đạt 57,29% so với dự toán và bằng 84,74% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 63.968 tỷ đồng, đứng thứ tư cả nước.

Bình Dương đứng thứ năm với tổng thu ngân sách gần 50.000 tỷ đồng.

Các địa phương tiếp theo là Quảng Ninh với 40.680 tỷ đồng, Đồng Nai với 38.600 tỷ đồng, Thanh Hóa với 28.727 tỷ đồng, Hưng Yên với 24.000 tỷ đồng và Bắc Ninh với 20.040 tỷ đồng.

Trong danh sách này, Bắc Ninh đã trở lại top 10 sau khi thay thế Vĩnh Phúc. Trước đó, Bắc Ninh đã đứng top 9 trong năm 2020 và 2021, nhưng xuống thứ 13 vào năm 2022. Quảng Ninh cũng đã vượt qua Đồng Nai để leo lên hạng sau.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên cả nước trong 9 tháng đạt 1.223 triệu tỷ đồng, bằng 75,5% so với dự toán và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong số các địa phương, 25/63 đã thực hiện thu nội địa vượt trên 76% dự toán, 11/63 có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có 52 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Việc xếp hạng các địa phương thu ngân sách lớn nhất 9 tháng đầu năm 2023 cho thấy sự thay đổi và thăng trầm trong việc thu ngân sách của các địa phương. Việc Bắc Ninh trở lại top 10 và Quảng Ninh vượt Đồng Nai là những điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng này. Các địa phương cần tiếp tục nỗ lực để duy trì và nâng cao thu ngân sách, đồng thời tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

[question] Địa phương nào có số thu ngân sách cao nhất trong 9 tháng đầu năm 2023?,Tổng thu ngân sách Nhà nước trên cả nước trong 9 tháng giảm bao nhiêu so với cùng kỳ năm trước?