Top 10 tỷ phú tăng giàu nhờ thị trường chứng khoán Mỹ năm 2023

Top 10 tỷ phú tăng giàu nhờ thị trường chứng khoán Mỹ năm 2023

Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ, 10 tỷ phú hàng đầu đã tăng thêm hàng tỷ USD trong năm 2023.

Sự phục hồi của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2023 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng tài sản của các tỷ phú trên toàn thế giới.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một năm ấn tượng với sự tăng trưởng đáng kể của các chỉ số chính. Chỉ số S&P 500 đã tăng hơn 20% trong năm và chỉ số Nasdaq 100 đã tăng hơn 50%. Tăng trưởng mạnh mẽ này chủ yếu đến từ sự tăng giá của các cổ phiếu công nghệ. Các tỷ phú hàng đầu như Elon Musk với cổ phiếu Tesla và Mark Zuckerberg với cổ phiếu Meta Platforms đã tận dụng tốt cơ hội này. Thực tế là, 10 tỷ phú Mỹ có tăng trưởng tài sản cao nhất trong năm đều có liên quan mật thiết đến các công ty công nghệ.

Năm 2023 là một năm phục hồi mạnh mẽ sau một năm 2022 khó khăn.

Thị trường chứng khoán đã trải qua một năm đầy biến động, khi thị trường gấu kéo dài suốt cả năm đã làm mất hàng tỷ USD của các tỷ phú hàng đầu thế giới. Theo dữ liệu từ Bloomberg's Billionaire Index, sự gia tăng tài sản của các tỷ phú trong năm 2023 đã gây bất ngờ. Hiện chỉ có 10 tỷ phú đã đạt được tổng tài sản 456 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại.

Dưới đây là danh sách 10 tỷ phú Mỹ tăng tài sản cao nhất trong năm 2023:

  • Elon Musk - Tài sản ròng: 225 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 87,8 tỷ USD - Nguồn tài sản: Tesla
  • Mark Zuckerberg - Tài sản ròng: 118 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 72,7 tỷ USD - Nguồn tài sản: Meta Platforms
  • Jeff Bezos - Tài sản ròng: 171 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 64,1 tỷ USD - Nguồn tài sản: Amazon
  • Steve Ballmer - Tài sản ròng: 128 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 42,2 tỷ USD - Nguồn tài sản: Microsoft
  • Larry Page - Tài sản ròng: 124 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 40,7 tỷ USD - Nguồn tài sản: Alphabet
  • Sergey Brin - Tài sản ròng: 117 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 37,9 tỷ USD - Nguồn tài sản: Alphabet
  • Larry Ellison - Tài sản ròng: 128 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 36,1 tỷ USD - Nguồn tài sản: Oracle
  • Jensen Huang - Tài sản ròng: 41,4 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 27,6 tỷ USD - Nguồn tài sản: Nvidia
  • Bill Gates - Tài sản ròng: 134 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 25,0 tỷ USD - Nguồn tài sản: Microsoft
  • Michael Dell - Tài sản ròng: 70 tỷ USD - Lợi nhuận năm 2023: 21,5 tỷ USD - Nguồn tài sản: Dell Technologies

Các tỷ phú này đã tận dụng tốt cơ hội tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ để gia tăng tài sản của mình. Điều này cũng phản ánh sự quan trọng của việc đầu tư vào các công ty công nghệ trong thời đại số hiện nay. Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Mỹ trong năm 2023 đã tạo ra những cơ hội đáng giá cho các nhà đầu tư thông minh.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các tỷ phú nào có tài sản ròng cao nhất trong năm nay?,Nhờ vào ngành công nghệ nào mà các tỷ phú đã tăng khối tài sản của mình?