Top 41 dự án kêu gọi đầu tư tại TP HCM: Y tế, giáo dục và thể thao

Danh sách chi tiết 41 dự án kêu gọi đầu tư tại TP HCM trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo và thể thao - văn hóa.

Danh sách chi tiết 41 dự án kêu gọi đầu tư tại TP HCM: Y tế, giáo dục và thể thao

Trong kỳ họp thứ 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố (HĐND) TP HCM, đã thông qua Nghị quyết về Ban hành danh mục dự án để kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trong lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, thể thao và văn hóa. Đây là danh sách chi tiết 41 dự án mà HĐND TP HCM đã giao UBND thành phố tổ chức thực hiện.

Lĩnh vực y tế
 • Xây dựng bệnh viện nhi đồng thành phố.
 • Xây dựng bệnh viện Ung bướu thành phố.
 • Xây dựng bệnh viện chuyên khoa Mắt thành phố.
 • Xây dựng bệnh viện chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt thành phố.
 • Xây dựng bệnh viện chuyên khoa Tai - Mũi - Họng thành phố.
 • Xây dựng bệnh viện chuyên khoa Tim mạch thành phố.
Lĩnh vực giáo dục - đào tạo
 • Xây dựng trường mầm non mới.
 • Xây dựng trường tiểu học mới.
 • Xây dựng trường trung học cơ sở mới.
 • Xây dựng trường trung học phổ thông mới.
 • Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên nghiệp mới.
 • Xây dựng trường đại học mới.
Lĩnh vực thể thao - văn hóa
 • Xây dựng sân vận động mới.
 • Xây dựng cụm trường bắn súng và bắn cung mới.
 • Xây dựng đường đua xe đạp, mô tô địa hình mới.
 • Xây dựng đường đua xe Go-Kart mới.
 • Xây dựng học viện bóng đá mới.
 • Xây dựng trung tâm văn hóa mới.

Danh sách chi tiết 41 dự án này được HĐND thành phố yêu cầu UBND thành phố tổ chức thực hiện một cách công khai, minh bạch. Mục tiêu là đảm bảo rằng tất cả thông tin về các dự án này đều được cung cấp đầy đủ, thuận lợi cho nhà đầu tư và người dân giám sát.

Các dự án trên sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), một hình thức đầu tư mà chính phủ hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân để phát triển các dự án công. Đây là một cách hiệu quả để tận dụng tư nhân và tài nguyên của họ để đẩy mạnh phát triển kinh tế và cải thiện hạ tầng của thành phố.

Được biết, lĩnh vực y tế có 6 dự án, lĩnh vực giáo dục - đào tạo có 12 dự án và lĩnh vực thể thao - văn hóa có 23 dự án. Đây là những lĩnh vực quan trọng và cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc kêu gọi đầu tư vào các dự án này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và thể thao - văn hóa của TP HCM. Ngoài ra, việc triển khai các dự án này cũng sẽ tạo ra cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trên cơ sở đó, TP HCM đang hướng tới việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu dự án trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong danh mục 41 dự án?,HĐND TP HCM yêu cầu điều gì về việc thực hiện các dự án trong danh mục?